За нас

Членове

Документи

Публичен регистър на членовете на Булпрофор

ДЕБАТИ

Мрежа

Партньори

Европейски форум

Нормативи

Контакти

Структури

Проекти/Програми

Технофорест

EU Forestry/Timber & BG business NEWS”.

Пан европейска горска сертификация в България”

Нова нормативна уредба за горите 2011г.

Връзки

Преведи

PEFC-начало

РАБОТНИ ГРУПИНовини
11 Април 2022 г.
РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА Б...
Управителният Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на редов...
повече
07 Юни 2021 г.
РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА Б...
Управителния Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на РЕДОВН...
повече
02 Юни 2021 г.
Предложения на БУЛПРОФОР за промени в горс...
УСТОЙЧИВОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ ИЗИСКВА И СЕ БАЗИРА НА УСТОЙЧИВО РАЗВИВ...
повече

начало  |  english   
Обучения - курсове за квалификация  |  Награди на БУЛПРОФОР  |  Издания на БУЛПРОФОР  |  Горска мрежа за консултиране и предприемачество– ГИЦ  |  Система за управление на качеството в Булпрофор на база ISO 9001:2008  |  Архив /новини/  |  Форум  |  PEFC  |  

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БУЛПРОФОР

13.02.2005

се състоя в гр.София на 13.02.2006 год.
Участниците в него приеха отчети за дейността през изминалия период на 2005 год, набелязаха дейностите за 2006 год. и приеха бюджет за тяхното изпълнение.
Приеха се още решения за:
> Възможно най-скоро иницииране и провеждане от БУЛПРОФОР на атестационна процедура за получаване на удостоверение или сертификат за получено ниво на квалификация и професионален опит по дейностите за които има регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика по Наредба #31. Точния механизъм и форма на процедурата ще подлежат на детайлизиране вкл. след съгласуване с НУГ и други организации. УС да организира своевременно създаване на Експертен атестационен съвет, който да изработва програми и да провежда процедурите.
> Определяне за следващата процедура за награждаване и честването на наградите „За особени заслуги в лесовъдската практика” - да се извършва паралелно с провеждане на общите събрания на БУЛПРОФОР в края или началото на всяка календарна година.
(Пълния текст на Протокола от ОС се намира в "Документи")

всички новини »

© 2022 БУЛПРОФОР. Всички права запазени.
eXTReMe Tracker
дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават