За нас

Членове

Документи

Публичен регистър на членовете на Булпрофор

ДЕБАТИ

Мрежа

Партньори

Европейски форум

Нормативи

Контакти

Структури

Проекти/Програми

Технофорест

EU Forestry/Timber & BG business NEWS”.

Пан европейска горска сертификация в България”

Нова нормативна уредба за горите 2011г.

Връзки

Преведи

PEFC-начало

РАБОТНИ ГРУПИНовини
11 Април 2022 г.
РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА Б...
Управителният Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на редов...
повече
07 Юни 2021 г.
РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА Б...
Управителния Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на РЕДОВН...
повече
02 Юни 2021 г.
Предложения на БУЛПРОФОР за промени в горс...
УСТОЙЧИВОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ ИЗИСКВА И СЕ БАЗИРА НА УСТОЙЧИВО РАЗВИВ...
повече

начало  |  english   
Обучения - курсове за квалификация  |  Награди на БУЛПРОФОР  |  Издания на БУЛПРОФОР  |  Горска мрежа за консултиране и предприемачество– ГИЦ  |  Система за управление на качеството в Булпрофор на база ISO 9001:2008  |  Архив /новини/  |  Форум  |  PEFC  |  

ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БУЛПРОФОР

05.02.2020

УС на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на редовното годишно отчетно Общо Събрание на БУЛПРОФОР за 2019 год, което ще се проведе на 20 февруари (четвъртък), 2020 г от 12.00 ч в зала „Средец“ на хотел „Централ“, Бул. „Хр.Ботев“ 52 / Пл. „Възраждане“ гр. София, при следния
ДНЕВЕН РЕД :

N Продължит. Точка от дневния ред на Редовната сесия на ОС / Докладчик
1 30 мин Oтчет на УС за едногодишната дейност на сдружението, година - 2-ра от приетия Мандатен план 2019-2021год);
2 10 мин Приемане на финансовите отчети на сдружението за 2019 год.;
3 10 мин Утвърждаване бюджета на БУЛПРОФОР за 2020 год.
4 10 мин Утвърждаване насоки за дейността на БУЛПРОФОР през 2020 година (актуализация на мандатния план (2019-2020 г).
5 60 мин Други въпроси:
1. Дискусия 20 години БУЛПРОФОР – изминатия път, слабости и успехи, силни и слаби страни; актуални въпроси и проблеми в работата на наши членове, и на ЧПЛ изобщо; Перспектива!
2. Изработване и приемане на акценти изразяващи официална позиция на БУЛПРОФОР във връзка с актуалната ситуация в горския сектор /при общо съгласие на присъстващите/
Σ 2 часа Кръгло
15.00 Тържествена сесия и коктейл /във фоайето пред залата (съгласно 2-та покана).Кворума за събранието се брои в 13.00 часа. При липса на такъв, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и Устава, Общо събранието ще се проведе в същия ден на същото място, от 14.00 ч, при обявения тук по-горе дневен ред.

всички новини »

© 2022 БУЛПРОФОР. Всички права запазени.
eXTReMe Tracker
дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават