За нас

Членове

Документи

Публичен регистър на членовете на Булпрофор

ДЕБАТИ

Мрежа

Партньори

Европейски форум

Нормативи

Контакти

Структури

Проекти/Програми

Технофорест

EU Forestry/Timber & BG business NEWS”.

Пан европейска горска сертификация в България”

Нова нормативна уредба за горите 2011г.

Връзки

Преведи

PEFC-начало

РАБОТНИ ГРУПИНовини
11 Април 2022 г.
РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА Б...
Управителният Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на редов...
повече
07 Юни 2021 г.
РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА Б...
Управителния Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на РЕДОВН...
повече
02 Юни 2021 г.
Предложения на БУЛПРОФОР за промени в горс...
УСТОЙЧИВОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ ИЗИСКВА И СЕ БАЗИРА НА УСТОЙЧИВО РАЗВИВ...
повече

начало  |  english   
Обучения - курсове за квалификация  |  Награди на БУЛПРОФОР  |  Издания на БУЛПРОФОР  |  Горска мрежа за консултиране и предприемачество– ГИЦ  |  Система за управление на качеството в Булпрофор на база ISO 9001:2008  |  Архив /новини/  |  Форум  |  PEFC  |  

Работна среща между частнопракрикуващи лесовъди и представители на ИАГ и МЗХ.

09.07.2011

На 08.07.2011 год, по настояване на БУЛПРОФОР, се състоя работна среща между частнопрактикуващи лесовъди и горски предприемачи (ЧПЛ и ГП) наши членове и отговорни представители на ИАГ и МЗХ. В центъра на вниманието бяха взаимоотношенията в горския сектор в периода след приемане на новия ЗГ до влизане в сила на наредбите регламентиращи дейностите в горите. Поставиха се много проблеми, които спъват работата на ЧПЛ и ГП както и на експертите от РДГ. Като резултат от разговора ще се изработи „паметна записка”, която ще послужи за иницииране на промени в действащи указания и заповеди, след утвърждаване от Изп.Директор на ИАГ и/или от Министъра на ЗХ.”
всички новини »

© 2022 БУЛПРОФОР. Всички права запазени.
eXTReMe Tracker
дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават