За нас

Членове

Документи

Публичен регистър на членовете на Булпрофор

ДЕБАТИ

Мрежа

Партньори

Европейски форум

Нормативи

Контакти

Структури

Проекти/Програми

Технофорест

EU Forestry/Timber & BG business NEWS”.

Пан европейска горска сертификация в България”

Нова нормативна уредба за горите 2011г.

Връзки

Преведи

PEFC-начало

РАБОТНИ ГРУПИНовини
11 Април 2022 г.
РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА Б...
Управителният Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на редов...
повече
07 Юни 2021 г.
РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА Б...
Управителния Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на РЕДОВН...
повече
02 Юни 2021 г.
Предложения на БУЛПРОФОР за промени в горс...
УСТОЙЧИВОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ ИЗИСКВА И СЕ БАЗИРА НА УСТОЙЧИВО РАЗВИВ...
повече

начало  |  english   
Обучения - курсове за квалификация  |  Награди на БУЛПРОФОР  |  Издания на БУЛПРОФОР  |  Горска мрежа за консултиране и предприемачество– ГИЦ  |  Система за управление на качеството в Булпрофор на база ISO 9001:2008  |  Архив /новини/  |  Форум  |  PEFC  |  

Среща-разговор между Горския бизнес и министър Найденов, проведен на 13.02.2012

13.02.2012

По спешна покана на Министър Найденов, отправена вечерта в неделя, днес-11.02.2012 от 13.00 до към 16.00 в МЗХ се състоя среща, на която по наше настояване присъства и г-н Емил Димитров - Зам.П-л на ПКЗГ в НС, а също така и бившия Зам.Министър доц.Георги Костов, Нач.дирекция в МЗХ г-н Ангел Кинанов, Началникът на ИАГ инж.Бисер Дачев и Нач.отдел отговарящ за Държавните Горски фирми - инж. Вержиния Хубчева.
От страна на нашата Коалиция "Да спасим горското предприемачество в България" присъстваха председателите на трите браншови организации: БКДМПБ - инж.Калин Симеонов, на БУЛПРОФОР - инж.Антонй Стефанов, на АГФБ - инж.Иван Пенков и още 4-ма представители на регионални и местни организации на преработвателни и дърводобвни фирми от страната.

Разговорите се увенчаха с частичен успех. Министър Найденов прояви разбиране по някои въпроси и в тази връзка разпореди:

1. Спиране / отмяна на първата тръжна сесия на ССБ, обявена за 15.02.12 от 14.00 ч
Министърът прие изнесените многобройни доказателства за "нечестна игра" на Софийската стокова борса през последните няколко дни и се обяви за въвеждане на някаква взаимно приемлива нова регулация на взаимоотношенията и вкарване в "играта" и на останалите 2 борси, в Пловдив и Русе.
Решението "борси да има" било политическо и от това не може да се мърда ?! Нашите доводи, че това е доказано порочен и никъде в Европа не прилаган способ за продажба на дървесина - остават нечути (за сега!).

2. Да се организира среща на 15.02.2012 /сряда/ от 15.00 ч в същия формат + други представители на бизнеса (големи преработватели) със представители на 3-те стокови борси, както и с 6-та директори на държавни предприятия. С оглед постигане на приемливо(!) споразумение, на срещата ще се разискват:

2.1. условията за търгуване на борсата, в т.ч. гаранциите за прозрачност, за липса на конфликт на интереси (брокерите са ок.50, а потенциалните купувачи на дървесина - ок 2000), крайната цена за купувача да не е по-висока от сегашните цени на дървесината и т.н.
2.2. текстовете на закона и наредбата, които следва да се променят.- Ние категорично не сме съгласни с "компромисния" вариант по ЗГ, посочен от г-н Емил Димитров - дърводобива извършван от ДГС да бъде "до 30%". Приемаме, тезата те да го правят в случаите на природни бедствия и аварии, а като компромисен вариант и в случаите, когато на 2 последователни процедури, няма кандидат - частна фирма.
- ние държим да няма привилегии за никоя фирма, нито за местните (до 33%), нито за т.нар. "стратегически партньори", защото това изкривява пазара, появяват се фирми фантоми, клонират се фирми и т.н. На нас на сила ни се пробутват онези 33% (като патерица за малкия и среден бизнес), за да останат новите "стратегически партньори" а за тях - останалите количества.
- прояви се на думи разбиране да се върнат в наредбата текстовете за браншовите организации , както и да се въведе добрата европейска практика да има съгласувани широко оповестени и относително постоянни "общи условия по договорите" за услуги и за поокупко-продажба на дъресина.3. Да се организира работна група към МЗХ (в големия консенсусен формат от участници - заинтересувани страни + представители на държавните фирми), която в срок до края на месеца, да изработи:

3.1. Общи условия на договорите за възлагане на дейности и за продажба на дървесина;

3.2. Промяна в онези няколко текста на наредбата, които са неприемливи за бизнеса и/или са новопредложени.


4. Г-н Емил Димитров увери, че срокът между 1 и 2-ро четене на законопроекта за ИДЗГ ще бъде максималния възможен, за да може добре да се обмислят предложенията, и ние да се включим най-активно в процеса.


Във връзка с горното:


Инициативния комитет, в лицето на председателите на 3-те браншови организации взе следното съгласувано с представителите по места решение:


1. Отменя протестните действия обявени за 15.02.2012, и ги отлага с цел провеждане на предвидените срещи и даване възможност за постигане на максимално приемлив за страните краен резултат, в един приемлив срок, напр. 2 седмици, както за промените в ЗГ, така и в Наредбата за възлагане на дейности и продажба на дървесина, съгласно нашите искания.


2. Остава в готовност за протестни действия, съобразно постигнатите резултати за промени в нормативната (и законова) уредба. Подробности ще оповестим във възможно най-кратки срокове, напр. още след първата среща насрочена за 15.02.2012 г. и в зависимост от срока между 2-те четения на ЗГ.


Инициативен комитет към Коалиция

"Да спасим горското предприемачество в България"всички новини »

© 2022 БУЛПРОФОР. Всички права запазени.
eXTReMe Tracker
дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават