За нас

Членове

Документи

Публичен регистър на членовете на Булпрофор

ДЕБАТИ

Мрежа

Партньори

Европейски форум

Нормативи

Контакти

Структури

Проекти/Програми

Технофорест

EU Forestry/Timber & BG business NEWS”.

Пан европейска горска сертификация в България”

Нова нормативна уредба за горите 2011г.

Връзки

Преведи

PEFC-начало

РАБОТНИ ГРУПИНовини
11 Април 2022 г.
РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА Б...
Управителният Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на редов...
повече
07 Юни 2021 г.
РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА Б...
Управителния Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на РЕДОВН...
повече
02 Юни 2021 г.
Предложения на БУЛПРОФОР за промени в горс...
УСТОЙЧИВОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ ИЗИСКВА И СЕ БАЗИРА НА УСТОЙЧИВО РАЗВИВ...
повече

начало  |  english   
Обучения - курсове за квалификация  |  Награди на БУЛПРОФОР  |  Издания на БУЛПРОФОР  |  Горска мрежа за консултиране и предприемачество– ГИЦ  |  Система за управление на качеството в Булпрофор на база ISO 9001:2008  |  Архив /новини/  |  Форум  |  PEFC  |  

Редовно годишно Отчетно-изборно ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БУЛПРОФОР

11.02.2013

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ,
На 28.02.2013г. от 12.00ч.в Аулата на Лесотехнически Университет ще се проведе Годишното Отчетно-изборно Общо събрание на БУЛПРОФОР при следния дневен ред:1.Oтчет на УС за едногодишната дейност на сдружението (за 2012 год)
2. Приемане на финансовите отчети на сдружението (за 2011 и 2012 год.)
3. Утвърждаване на насоки за дейността на БУЛПРОФОР за следващия мандат (2013-2015 г) и приоритети за 2013 год.
4. Утвърждаване бюджета на БУЛПРОФОР за 2013 год.
5. Освобождаване и Избор на нови членове на органите на БУЛПРОФОР: 5.1. УС, / 5.2. Председател, / 5.3. Контролен съвет.
6. Разни, в т.ч.:
6.1. Обсъждане и приемане на препоръчителни минимални цени за услуги предоставяни от членовете на сдружението.
6.2. Обсъждане и приемане на РЕЗОЛЮЦИЯ на ОС на БУЛПРОФОР във връзка с прилагания режим за регистрация за частна практика (ф. и ю. лица), изпълнението на другите подзаконови актове, взаимоотношенията с ТП на ДП и със структурите на ИАГ (инспектората по места) и по други актуални въпроси.
Всички материали за ОС ще бъдат публикувани до 1 седмица преди датата на ОС в електронната страницата на сдружението.!

всички новини »

© 2022 БУЛПРОФОР. Всички права запазени.
eXTReMe Tracker
дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават