За нас

Членове

Документи

Публичен регистър на членовете на Булпрофор

ДЕБАТИ

Мрежа

Партньори

Европейски форум

Нормативи

Контакти

Структури

Проекти/Програми

Технофорест

EU Forestry/Timber & BG business NEWS”.

Пан европейска горска сертификация в България”

Нова нормативна уредба за горите 2011г.

Връзки

Преведи

PEFC-начало

РАБОТНИ ГРУПИНовини
07 Юни 2021 г.
РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА Б...
Управителния Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на РЕДОВН...
повече
02 Юни 2021 г.
Предложения на БУЛПРОФОР за промени в горс...
УСТОЙЧИВОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ ИЗИСКВА И СЕ БАЗИРА НА УСТОЙЧИВО РАЗВИВ...
повече
31 Август 2020 г.
ОТ В О Р Е Н О П И С М О НА Коалиция „Да ...
През последните дни и месеци сме свидетели на обществено-политическо нап...
повече

начало  |  english   
Обучения - курсове за квалификация  |  Награди на БУЛПРОФОР  |  Издания на БУЛПРОФОР  |  Горска мрежа за консултиране и предприемачество– ГИЦ  |  Система за управление на качеството в Булпрофор на база ISO 9001:2008  |  Архив /новини/  |  Форум  |  PEFC  |  

Начало » За нас » Дейности| » Ръководство  | Дейности  | » ВИДЕО ВИЗИТКА 

Дейности

Една от основните дейности на БУЛПРОФОР е свързана с осигуряването и поддържането на високия професионализъм и отговорности на предприемачите в горския сектор (самонаети лица и фирми работещи на собствена сметка - частно-практикуващи лесовъди, лесокултурници, дърводобивници и преработватели на дървен материал.)

Днес влизайки в „горското семейство” на обединена Европа, на българския горски предприемач, който иска да бъде конкурентоспособен, за да оцелява и развива устойчиво своя бизнес, са необходими повече знания и умения за прилагане на съвременните европейски и световни практики в дейностите по стопанисване на горите и управление на собствения бизнес.

За да бъде полезен на своите членове, както и на всички лесовъди и горски предприемачи в България, БУЛПРОФОР развива интензивно две от основните си дейности:

  • Издава специализирана справочна литература за управление и работа в горите - бюлетини, справочници, наръчници и др.п.
  • Провежда курсове за квалификация, обучение и обмяна на опит.

ИЗДАНИЯ на БУЛПРОФОР

Досега излезли от печат издания на БУЛПРОФОР:

Горски справочник календар - двутомни / еднотомни издания, вкл.джобен формат: 2002 - 2006 г.

„Административно, горскосто-панско и парково деление на РБ- карта в мащаб 1:600000

„Наръчник за оценка на гори по базисни цени” - 2004 г.

„Справочник по Дендробиометрия” - 2004г.

Бюлетини 2003-2004 год, с някои от по-важните теми, като:

„Пълен списък на физическите и юридически лица с лиценз за ЧЛП” - ежегодно издание на Публичните регистри към НУГ;

„Финансиране на „горски” дейности по програма САПАРД”;„Инструменти финансиране на предприе-мачите в горския сектор - бизнес / инвестиционни планове” - бр.2/2003 г.

„Организация и работа на частните консултански фирми в Германия”; „Германски опит в консултирането и обслужването на горите недържавна собственост” - бр.3/2004 год.

През 2005г. БУЛПРОФОР издаде първата си поредица от тематични бюлетини: Някои от по-интересните са:

Писма и указания на НУГ по стопанисване на горите, в периода 1993-2004г.” - бр.2;

„Актуална нормативна уредба за видовете сечи и ползването на дървесина” бр.3;

„Устойчивото горско стопанство в ЕС; Опазване на Биоразнообразието; WoodMark-FSC стандарта за сертификация - BG ръководство за устойчиво горско управление” - бр.4;

„Класифициране на необработен дървен материал по правилата на ЕИО” - бр.5;

„Новите европейски преспективи пред развитието на селските райони (2007-2013); Европейската политика в горите и ГС, съгл. ΙV-та MSPFE във Виена-2003; Предизвикателства за горската и дървесна политика” - бр.6.

През 2006г. БУЛПРОФОР издаде втора поредица от тематични бюлетини:

·        Бюлетин  бр.1 Публични регистри

·        Горски справочник 2006, Бюлетин  бр.2 Предизвикателства пред горските предприемачи в Европа

·        Горски справочник 2006, Бюлетин  бр.3 Ръководство за добри практики

·        Горски справочник 2006, Бюлетин  бр.4 Здраве и работоспособност при механизираните горски дейности

·        Горски справочник 2006Бюлетин  бр.4 -1 Приложение Контролен лист по ергономия на горските машини

·        Горски справочник 2006; Бюлетин  бр.5 Европейската и българската нормативна рамка за развитие на гоптите и ГС

·        Горски справочник 2006; Бюлетин  бр.6 Стратегически и оперативни документи на ЕС и България за горите и ГС

 

 

© 2021 БУЛПРОФОР. Всички права запазени.
eXTReMe Tracker
дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават