За нас

Членове

Документи

Публичен регистър на членовете на Булпрофор

ДЕБАТИ

Мрежа

Партньори

Европейски форум

Нормативи

Контакти

Структури

Проекти/Програми

Технофорест

EU Forestry/Timber & BG business NEWS”.

Пан европейска горска сертификация в България”

Нова нормативна уредба за горите 2011г.

Връзки

Преведи

PEFCНовини
02 Май 2018 г.
Информационния бюлетин за месец май на Евр...
https://cdn.flxml.eu/r-d6dfe1259300c1b0fbb29b434e07c7ae619a759ccced7497
повече
02 Април 2018 г.
СЕДМИЦАНА ГОРАТА‘2018
Уважаеми колеги и приятели лесовъди, Дами и господа, От името на УС ...
повече
02 Април 2018 г.
Редовно годишно ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БУЛПРОФОР
Уважаеми колеги, Управителния Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да В...
повече

начало  |  english   
Обучения - курсове за квалификация  |  Награди на БУЛПРОФОР  |  Издания на БУЛПРОФОР  |  Горска мрежа за консултиране и предприемачество– ГИЦ  |  Система за управление на качеството в Булпрофор на база ISO 9001:2008  |  Архив /новини/  |  Форум  |  ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА СХЕМА С КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ГОРИ ПО СИСТЕМАТА PEFC  |  

Начало » ДЕБАТИ » Позиции и становища| » Споразумения-меморандуми  | » Предложения  | Позиции и становища  | » Проучвания и анализи  | » За пресата_03.2010  | » Първи организиран митинг-протест на Коалицията на браншовите организации от горския сектор против стоковата борса и за подобряване на условията за упражняване на дейности в горите  | » СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИЯ СЕКТОР-2014-2023  | » НАЦИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА ИЗДЪНКОВИТЕ ДЪБОВИ ГОРИ-08-10.11.2016Г  | » Съвещание по стопанисване на горите- 20 и 21.02.2017 г. в Старозагорски минерални бани  | » Писмa от членове  | » ВЪЗРАЖЕНИЯ  | » НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ГОРИТЕ 

Позиции и становища


ОТВОРЕНО ПИСМО на Браншовите организации от горския сектор
PDF документ 149.55KB
ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ НАЦИОНАЛЕН ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ
PDF документ 571.87KB
СЪОБЩЕНИЕ oт преговорите между Горския бизнес и МЗХ
PDF документ 119.55KB
Жалба относно 1-та тръжна сесия на Софийската стокова борса за продажба на дървен материал на 17.02.2012г.
PDF документ 430.97KB
СТАНОВИЩЕ за актуалната ситуацията в горския сектор към м.март 2013 година и предложения за спешни краткосрочни и дългосрочни мерки за стабилизация
PDF документ 138.83KB
Декларация на Булпрофор по повод протичащия по медиитеи обществото дебат за равитието на горския сектор в България
PDF документ 1.58MB
Писмо-протест до ДАГ-06.10.2008г.
PDF документ 208.74KB
Позиция на СГТФБ във връзка със срещата на 01.12.2009г. с инж. Бисер Дачев
PDF документ 50.95KB
Становище на Булпрофор относно Указанията на ДАГ от 11.09.2009г.
PDF документ 67.54KB
Акценти от презентациите и обсъжданията по сертификация на горските предприемачи”
PDF документ 374.5KB
Акценти от презентациите и обсъжданията по Новия Закон за горите”
PDF документ 172.03KB
Позиция на браншовите/работодателски организации от Горския сектор-03.2010
PDF документ 1.85MB
Оттегляне на представителят на БУЛПРОФОР от Комисията по чл.3, ал.1 на Наредба#1 „За реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд”
PDF документ 111.77KB
Позиция на Булпрофор по въпросите на горското планиране
PDF документ 132.79KB
Официално становище на БУЛПРОФОР по публикувания проект на Закон за горите от 30.06.2010 год, предоставен от МЗХ за съгласуване между ведомства и институции, преди внасянето му в НС
PDF документ 165.96KB
Декларация на Коалиция "Да спасим горското предприемачество в Бъргария"
PDF документ 821.46KB
Декларация
PDF документ 4.15MB
Позиция на браншови организации НСОБ, Булпрофор, Горовладелец, СГТФБ относно изготвяне на промени в Закона за горите
PDF документ 957.74KB
Позиция на Конфедерация на браншовите организации от горския сектор в България от 07.04.2008г. по повод Седмицата на гората и Промените в Закона за горите
PDF документ 207.07KB
Становище на Булпрофор по проекта на ЗГ, приет на 1-во четене от Комисията по ЗГ на 40-то НС - 14.08.2006г.
PDF документ 125.23KB
15.09.2003г. Материал от И.П.И _По-добро управление на горите чрез повече държава_- Лъчезар Богданов_
PDF документ 55.11KB
razgovor s Urukov_29.10.2007
PDF документ 121.38KB
Мащаба и последствията от икономическата криза за горския сектор в България
PDF документ 118.41KB
С Т А Н О В И Щ Е по ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ
PDF документ 92.72KB
Становище по Проекта на Закон за ИД на ЗГ на група народни представители, прочетено от трибуната на НС от депутата Елеонора Николова
PDF документ 139.48KB
П О З И Ц И Я по повод Създаването на НАЦИОНАЛНА ГОРСКА КОМПАНИЯ
PDF документ 137.37KB
Становище на инж. А.Стефанов относно създаването на Централна комисия за професионална етика и лоялност към ДАГ
PDF документ 174.06KB
Синтез на изказванията на поканените чужди експерти на специалния семинар в х-лр-т Форум, 01-02.07.2004 г.
PDF документ 86.76KB
Становище на Булпрофор относно даване възможност на горските дървопроизводители – предприемачи да кандодтстват с проекти
PDF документ 3.22MB
Вариант на модел за преструктуриране в горския сектор
PDF документ 246.62KB
ВИЖДАНЕ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ГОРИТЕ И ГОРСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
PDF документ 79.18KB
Отворено писмо до г-н Бойко Борисов-27.12.2010г.
PDF документ 112.82KB
Писмо до Министъра относно Даване възможност на горските дървопроизводители – предприемачи (подсектори дървопроизводство и дърводобив) да кандидатстват по еврофондовете и за по-ефективно усвояване на средствата по „горските” мерки на ПРСР в текущия и за следващия програмен период
PDF документ 264.55KB
Писмо до Министър Председателя Пламен Орешарски
PDF документ 3.77MB
Позиция на Булпрофор относно предложения на ИАГ за промяна в образци по чл.50, ал.11 от НСГ
PDF документ 1.25MB
Позиция на браншови организации в Горския сектор
PDF документ 3.2MB
Проект за изменение на Нардба №8 за сечите, е в процедура на обсъждане .
PDF документ 204.43KB
© 2019 БУЛПРОФОР. Всички права запазени.
eXTReMe Tracker
дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават