За нас

Членове

Документи

Публичен регистър на членовете на Булпрофор

ДЕБАТИ

Мрежа

Партньори

Европейски форум

Нормативи

Контакти

Структури

Проекти/Програми

Технофорест

EU Forestry/Timber & BG business NEWS”.

Пан европейска горска сертификация в България”

Нова нормативна уредба за горите 2011г.

Връзки

Преведи

PEFCНовини
02 Май 2018 г.
Информационния бюлетин за месец май на Евр...
https://cdn.flxml.eu/r-d6dfe1259300c1b0fbb29b434e07c7ae619a759ccced7497
повече
02 Април 2018 г.
СЕДМИЦАНА ГОРАТА‘2018
Уважаеми колеги и приятели лесовъди, Дами и господа, От името на УС ...
повече
02 Април 2018 г.
Редовно годишно ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БУЛПРОФОР
Уважаеми колеги, Управителния Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да В...
повече

начало  |  english   
Обучения - курсове за квалификация  |  Награди на БУЛПРОФОР  |  Издания на БУЛПРОФОР  |  Горска мрежа за консултиране и предприемачество– ГИЦ  |  Система за управление на качеството в Булпрофор на база ISO 9001:2008  |  Архив /новини/  |  Форум  |  ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА СХЕМА С КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ГОРИ ПО СИСТЕМАТА PEFC  |  

Начало » ДЕБАТИ » Проучвания и анализи| » Споразумения-меморандуми  | » Предложения  | » Позиции и становища  | Проучвания и анализи  | » За пресата_03.2010  | » Първи организиран митинг-протест на Коалицията на браншовите организации от горския сектор против стоковата борса и за подобряване на условията за упражняване на дейности в горите  | » СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИЯ СЕКТОР-2014-2023  | » НАЦИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА ИЗДЪНКОВИТЕ ДЪБОВИ ГОРИ-08-10.11.2016Г  | » Съвещание по стопанисване на горите- 20 и 21.02.2017 г. в Старозагорски минерални бани  | » Писмa от членове  | » ВЪЗРАЖЕНИЯ  | » НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ГОРИТЕ 

Проучвания и анализи


„Резултати от непредставително проучване сред членове на БУЛПРОФОР и СГТФБ – горски предприемачи, за последиците от кризата и за техните очаквания за изход от нея и за управлението на сектора”
PDF документ 115.43KB
Анкета за проучване на последиците от кризата
MS Word документ 60KB
Кръла маса-обсъждане на предложенията за ново законодателно уреждане на горското планиране в Р.България.
PDF документ 152.55KB
Протокол на РДГ Ловеч от работното съвещание на 15.10.2009г.
PDF документ 94.73KB
Резюме от срещата в Ловеч
PDF документ 141.18KB
Доклад за констатираните нарушения при стопанисването на недържавните гори на територията на РДГ Ловеч
PDF документ 94.27KB
покана за участие в кръгла маса-обсъждане по въпросите на горското планиране
PDF документ 152.55KB
Писмо до управителите на горски фирми в България
PDF документ 71.22KB
Констатации и препоръки на екипа на Световната банка
PDF документ 167.78KB
Мащаба и последствията от икономическата криза за горския сектор в България
PDF документ 118.41KB
Новите насоки и структурата за управление на сектора
MS PowerPoint документ 199KB
Официално представяне на проучването на Световна банка „България Бележки относно политиката на управление на горите” пред правителството на РБ и партньори от ЕС .
PDF документ 78.29KB
Акт на КЗК
PDF документ 58.72KB
Обобщена справка за регистрираните лесовъди и търговци в Публичния регистър на ИАГ, както и прекратени, вследствие на нарушения на ЗГ към 31.12.2017г.
PDF документ 443.42KB
© 2019 БУЛПРОФОР. Всички права запазени.
eXTReMe Tracker
дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават