За нас

Членове

Документи

Публичен регистър на членовете на Булпрофор

ДЕБАТИ

Мрежа

Партньори

Европейски форум

Нормативи

Контакти

Структури

Проекти/Програми

Технофорест

EU Forestry/Timber & BG business NEWS”.

Пан европейска горска сертификация в България”

Нова нормативна уредба за горите 2011г.

Връзки

Преведи

PEFC-начало

РАБОТНИ ГРУПИНовини
26 Юни 2019 г.
ЕЛЕКТРОННО ГЛАСУВАНЕ НА КОЛЕГИУМА ЗА ГОРСК...
НА 26.06.2019 Г. СЕ ПРОВЕДЕ ЕЛЕКТРОННО ГЛАСУВАНЕ НА КОЛЕГИУМА ЗА ГОРСК...
повече
17 Април 2019 г.
РЕДОВНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА Б...
Уважаеми колеги, Управителния Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да...
повече
02 Май 2018 г.
Информационния бюлетин за месец май на Евр...
https://cdn.flxml.eu/r-d6dfe1259300c1b0fbb29b434e07c7ae619a759ccced7497
повече

начало  |  english   
Обучения - курсове за квалификация  |  Награди на БУЛПРОФОР  |  Издания на БУЛПРОФОР  |  Горска мрежа за консултиране и предприемачество– ГИЦ  |  Система за управление на качеството в Булпрофор на база ISO 9001:2008  |  Архив /новини/  |  Форум  |  PEFC  |  

Начало » Обучения - курсове за квалификация » Национален Горскостопански семинар - 24-25.03.2010 Интер Експо Център София| » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 07-08.11.2019 хотелски комплекси "Средна гора" - гр. Стрелча  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 10.05.2019 комплекс "Енина" Казанлък  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 14 -16.11.2018 с.Бързия  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 23 -25.11.2017 к.с.Юндола  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 06-08.04.2017 х-л "Лесопарка - Лясковец  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 01-03.12.2016 Старозагорски минерални бани  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 06.04.2016 к..с. Боровец  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 12-14.11.2015 к.с.Юндола  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 02-04.04.2015г. хотелски комплекс "Пъстърствата,с.Енина,гр.Казанлък  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 13-15.11.2014 Пирин Голф Хотел $ СПА гр. Разлог  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 03-05.04.2014 к.с.Юндола  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 07-09.11.2013 к.с.Юндола  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 05-06.04.2013 с. Енина, Казанлък  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 15-17.11.2012 Лясковец  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 05-07.04.2012 Юндола  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 01-03.12.2011 Арбанаси  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 07-09.04.2011 Юндола  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 18-20.11.2010 Юндола  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 03-05.06.2010 Юндола  | » Седмица на гората, 2010  | Национален Горскостопански семинар - 24-25.03.2010 Интер Експо Център София  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 11.11-13.11.2009 Юндола  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 09.04-11.04.2009 Юндола  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 13.11-15.11.2008 Велинград  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 19-21.06.2008, Дряново  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 08. април, София,  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - м. ноември, Юндола, 2007г.  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - м. април Юндола, 2007г  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди - м.ноември Юндола, гр. Велинград, 2006г.  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди - м. април гр. Велинград, 2006г.  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди - м. ноември Юндола 2005г.  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди/Нормативна база за управление на Общинските гори/ - м. юни, Варна 2005г., м. август, 2005г.  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди - м. април гр. Велико Търново, 2005г.  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди/лесоустроители/ - м. декември София 2004г.  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди - м. ноември Юндола 2004г.  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди - м. април Боровец, 2004г.  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди - м. ноември Юндола 2003г.  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди - м. април гр. Велико Търново, 2003г.  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди - м. ноември Юндола, 2002г.  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди - м. април гр. Троян, 2002г. 

Национален Горскостопански семинар - 24-25.03.2010 Интер Експо Център София

  
Презентация на проекта на Закон за горите – основни концептуални положения.
PDF документ 4.17MB
"Възможности за сътрудничество със САЩ в областта на Горското стопанство" - Доц д-р Георги Костов Зам Министър на ЗХ
PDF документ 5.51MB
„Възможности за провеждане на национална инвентаризация на горите в България” -Нс инж. Ивайло Марков, ИГ към БАН:
PDF документ 832.08KB
"Технически и технологични решения на HAGLOH – иновации за горската инвентаризация и стопанисване на горите....” – Част-1 /презентация
PDF документ 637.76KB
„Тенденции в развитието на недържавното горско стопанство в страните от ЦИ Европа” – Изводи и поуки от конференцията на CEPF, 2009 г, гр.Хисаря”-Д-р Ценко Ценов, ИАГ
PDF документ 921.97KB
„Съхраняване и използване на горските генетични ресурси при някои горскодървесни видове"- Доц. Величко Гагов, ЛТУ
PDF документ 6.64MB
„Оценка на гори - очаквани промени и тяхното отражение в практиката” - Доц д-р Даниела Георгиева, ЛТУ
PDF документ 688.97KB
"Регламент на ЕП и СЕ за определяне задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал – напредък на преговорите по предложението за Регламент. Предстоящи разисквания и задължения на българските оператори”- Инж. Долорес Белоречка, ИАГ
PDF документ 62.82KB
„Основни предизвикателства пред опазването на българските гори–визията на една екологична НПО”- Ваня Рътарова, Дияна Костовска, БДЗП
PDF документ 6.81MB
”Управление на качеството спрямо стандарт ISO 9001-2008 в горския сектор - как и защо?”- Доц д-р Васил Стипцов, ЛТУ
PDF документ 4.66MB
„Сертификация на горското управление и на горските предприемачи – необходимото взаимодействие за доказване на устойчивото управление на ГСЕ”- Инж.Ж.Богданов от WWF- DCP
PDF документ 1.33MB
Технологични решения за внедряване при добив на дървесина на труднодостъпни терени в Източна България"- Проф.Динко Динев ОСДГ гр.Бургас
PDF документ 10.04MB
„Дървесната биомаса от краткотурносови плантации като ВЕИ-организационни решения”- Нс инж. Мирослав Якимов, ОСБГДВ-Свищов
PDF документ 100.59KB
„Растежно-тегловни модели за надземна биомаса на култури от бял и черен бор”- Проф. Христо Цаков, ИГ към БАН
PDF документ 3.8MB
„Актуални аспекти за оползотворяване на дървесната биомаса за енергийни цели”- Проф. Димитър Младенов „АЕОБ”
PDF документ 3.68MB
Втора покана за семинара
PDF документ 95.35KB
Програма на Национален Горскостопански семинар
PDF документ 107.5KB
© 2020 БУЛПРОФОР. Всички права запазени.
eXTReMe Tracker
дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават