За нас

Членове

Документи

Публичен регистър на членовете на Булпрофор

ДЕБАТИ

Мрежа

Партньори

Европейски форум

Нормативи

Контакти

Структури

Проекти/Програми

Технофорест

EU Forestry/Timber & BG business NEWS”.

Пан европейска горска сертификация в България”

Нова нормативна уредба за горите 2011г.

Връзки

Преведи

PEFCНовини
02 Май 2018 г.
Информационния бюлетин за месец май на Евр...
https://cdn.flxml.eu/r-d6dfe1259300c1b0fbb29b434e07c7ae619a759ccced7497
повече
02 Април 2018 г.
СЕДМИЦАНА ГОРАТА‘2018
Уважаеми колеги и приятели лесовъди, Дами и господа, От името на УС ...
повече
02 Април 2018 г.
Редовно годишно ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БУЛПРОФОР
Уважаеми колеги, Управителния Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да В...
повече

начало  |  english   
Обучения - курсове за квалификация  |  Награди на БУЛПРОФОР  |  Издания на БУЛПРОФОР  |  Горска мрежа за консултиране и предприемачество– ГИЦ  |  Система за управление на качеството в Булпрофор на база ISO 9001:2008  |  Архив /новини/  |  Форум  |  ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА СХЕМА С КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ГОРИ ПО СИСТЕМАТА PEFC  |  

Начало » Обучения - курсове за квалификация » Национален Горскостопански семинар - 24-25.03.2010 Интер Експо Център София| »   | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 23 -25.11.2017 к.с.Юндола  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 06-08.04.2017 х-л "Лесопарка - Лясковец  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 01-03.12.2016 Старозагорски минерални бани  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 06.04.2016 к..с. Боровец  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 12-14.11.2015 к.с.Юндола  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 02-04.04.2015г. хотелски комплекс "Пъстърствата,с.Енина,гр.Казанлък  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 13-15.11.2014 Пирин Голф Хотел $ СПА гр. Разлог  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 03-05.04.2014 к.с.Юндола  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 07-09.11.2013 к.с.Юндола  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 05-06.04.2013 с. Енина, Казанлък  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 15-17.11.2012 Лясковец  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 05-07.04.2012 Юндола  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 01-03.12.2011 Арбанаси  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 07-09.04.2011 Юндола  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 18-20.11.2010 Юндола  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 03-05.06.2010 Юндола  | » Седмица на гората, 2010  | Национален Горскостопански семинар - 24-25.03.2010 Интер Експо Център София  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 11.11-13.11.2009 Юндола  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 09.04-11.04.2009 Юндола  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 13.11-15.11.2008 Велинград  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 19-21.06.2008, Дряново  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 08. април, София,  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - м. ноември, Юндола, 2007г.  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - м. април Юндола, 2007г  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди - м.ноември Юндола, гр. Велинград, 2006г.  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди - м. април гр. Велинград, 2006г.  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди - м. ноември Юндола 2005г.  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди/Нормативна база за управление на Общинските гори/ - м. юни, Варна 2005г., м. август, 2005г.  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди - м. април гр. Велико Търново, 2005г.  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди/лесоустроители/ - м. декември София 2004г.  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди - м. ноември Юндола 2004г.  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди - м. април Боровец, 2004г.  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди - м. ноември Юндола 2003г.  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди - м. април гр. Велико Търново, 2003г.  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди - м. ноември Юндола, 2002г.  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди - м. април гр. Троян, 2002г. 

Национален Горскостопански семинар - 24-25.03.2010 Интер Експо Център София

  
Презентация на проекта на Закон за горите – основни концептуални положения.
PDF документ 4.17MB
"Възможности за сътрудничество със САЩ в областта на Горското стопанство" - Доц д-р Георги Костов Зам Министър на ЗХ
PDF документ 5.51MB
„Възможности за провеждане на национална инвентаризация на горите в България” -Нс инж. Ивайло Марков, ИГ към БАН:
PDF документ 832.08KB
"Технически и технологични решения на HAGLOH – иновации за горската инвентаризация и стопанисване на горите....” – Част-1 /презентация
PDF документ 637.76KB
„Тенденции в развитието на недържавното горско стопанство в страните от ЦИ Европа” – Изводи и поуки от конференцията на CEPF, 2009 г, гр.Хисаря”-Д-р Ценко Ценов, ИАГ
PDF документ 921.97KB
„Съхраняване и използване на горските генетични ресурси при някои горскодървесни видове"- Доц. Величко Гагов, ЛТУ
PDF документ 6.64MB
„Оценка на гори - очаквани промени и тяхното отражение в практиката” - Доц д-р Даниела Георгиева, ЛТУ
PDF документ 688.97KB
"Регламент на ЕП и СЕ за определяне задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал – напредък на преговорите по предложението за Регламент. Предстоящи разисквания и задължения на българските оператори”- Инж. Долорес Белоречка, ИАГ
PDF документ 62.82KB
„Основни предизвикателства пред опазването на българските гори–визията на една екологична НПО”- Ваня Рътарова, Дияна Костовска, БДЗП
PDF документ 6.81MB
”Управление на качеството спрямо стандарт ISO 9001-2008 в горския сектор - как и защо?”- Доц д-р Васил Стипцов, ЛТУ
PDF документ 4.66MB
„Сертификация на горското управление и на горските предприемачи – необходимото взаимодействие за доказване на устойчивото управление на ГСЕ”- Инж.Ж.Богданов от WWF- DCP
PDF документ 1.33MB
Технологични решения за внедряване при добив на дървесина на труднодостъпни терени в Източна България"- Проф.Динко Динев ОСДГ гр.Бургас
PDF документ 10.04MB
„Дървесната биомаса от краткотурносови плантации като ВЕИ-организационни решения”- Нс инж. Мирослав Якимов, ОСБГДВ-Свищов
PDF документ 100.59KB
„Растежно-тегловни модели за надземна биомаса на култури от бял и черен бор”- Проф. Христо Цаков, ИГ към БАН
PDF документ 3.8MB
„Актуални аспекти за оползотворяване на дървесната биомаса за енергийни цели”- Проф. Димитър Младенов „АЕОБ”
PDF документ 3.68MB
Втора покана за семинара
PDF документ 95.35KB
Програма на Национален Горскостопански семинар
PDF документ 107.5KB
© 2019 БУЛПРОФОР. Всички права запазени.
eXTReMe Tracker
дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават