За нас

Членове

Документи

Публичен регистър на членовете на Булпрофор

ДЕБАТИ

Мрежа

Партньори

Европейски форум

Нормативи

Контакти

Структури

Проекти/Програми

Технофорест

EU Forestry/Timber & BG business NEWS”.

Пан европейска горска сертификация в България”

Нова нормативна уредба за горите 2011г.

Връзки

Преведи

PEFCНовини
17 Април 2019 г.
РЕДОВНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА Б...
Уважаеми колеги, Управителния Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да...
повече
02 Май 2018 г.
Информационния бюлетин за месец май на Евр...
https://cdn.flxml.eu/r-d6dfe1259300c1b0fbb29b434e07c7ae619a759ccced7497
повече
02 Април 2018 г.
СЕДМИЦАНА ГОРАТА‘2018
Уважаеми колеги и приятели лесовъди, Дами и господа, От името на УС ...
повече

начало  |  english   
Обучения - курсове за квалификация  |  Награди на БУЛПРОФОР  |  Издания на БУЛПРОФОР  |  Горска мрежа за консултиране и предприемачество– ГИЦ  |  Система за управление на качеството в Булпрофор на база ISO 9001:2008  |  Архив /новини/  |  Форум  |  ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА СХЕМА С КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ГОРИ ПО СИСТЕМАТА PEFC  |  

Начало » Структури
Структури

* По инициатива на БУЛПРОФОР, член на PRO SILVA Europe”, на 04.04.2007 год. в к.с. Юндола беше проведено 1-во учредително събрание за основаване на  Сдружение „ПРО СИЛВА БЪЛГАРИЯ. За учредители бяха поканени членове на Браншовото сдружение БУЛПРОФОР и на фондация „Силвика”, преподаватели и научни работници от ЛТУ и ИГ, служители от системата на НУГ и др., общо 53 души. Гост на Учредителното събрание беше проф. Жан Филип Шутц – президент на ПРО СИЛВА – ЕВРОПА. Учредителите избраха оперативно ръководство, екип по изработката и окончателното оформяне на дружествените документи в състав: инж. Ивайло Величков от ИГПредседател и Членове: доц. Георги Костов от ЛТУ и инж. Спас Тодоров – гл.експерт в НУГ. Беше взето решение да се изготви нов устав и в  срок до 1 месец да се проведе 2-ро събрание в София за приемане на Устава на сдружението и избор на ръководен състав.

** По инициатива на БУЛПРОФОР, на 05.04.2007 год. в к.с. Юндола беше учреден ЦЕНТЪР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКОТО СТОПАНСТВО”. Учредители станаха БУЛПРОФОР и представителите на фондация „Силвика”, директорите на професионалните гимназии по ГС в гр. Велинград, Тетевен, Берковица и Банско, горски предприемачи, собственици на гори и преподаватели в професионални училища, общо 14 души. Гости на Учредителното събрание бяха проф. Жан Филип Шутц – президент на ПРО СИЛВА – ЕВРОПА и г-н Бари Хъдсън – президент на Европейската мрежа на горските предприемачи, представители на НУГ, ЛТУ – „Мобилно училище” и „Център за предприемачество”,  членове на БУЛПРОФОР – частни лесовъди и горски предприемачи, собственици на гори и др. Учредителите избраха ръководство, в състав: доц. Васил Стипцов / „Булпрофор” и фондация „Силвика”/ – за председател и за членове: инж. Стефан Шулев / д-р на ПГГС гр.Велинград/ и г-жа Зоя Петрова /д-р. ПГГСД гр.Тетевен/. В близките дни предстои организационна работа по окончателното оформяне на учредителните документи и съдебната регистрация.

© 2019 БУЛПРОФОР. Всички права запазени.
eXTReMe Tracker
дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават