За нас

Членове

Документи

Публичен регистър на членовете на Булпрофор

ДЕБАТИ

Мрежа

Партньори

Европейски форум

Нормативи

Контакти

Структури

Проекти/Програми

Технофорест

EU Forestry/Timber & BG business NEWS”.

Пан европейска горска сертификация в България”

Нова нормативна уредба за горите 2011г.

Връзки

Преведи

PEFC-начало

РАБОТНИ ГРУПИНовини
06 Април 2024 г.
РЕДОВНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА Б...
Управителният Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на редов...
повече
17 Март 2023 г.
ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БУЛПРОФОР
Уважаеми колеги, Управителният Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието д...
повече
11 Април 2022 г.
РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА Б...
Управителният Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на редов...
повече

начало  |  english   
Обучения - курсове за квалификация  |  Награди на БУЛПРОФОР  |  Издания на БУЛПРОФОР  |  Горска мрежа за консултиране и предприемачество– ГИЦ  |  Система за управление на качеството в Булпрофор на база ISO 9001:2008  |  Архив /новини/  |  Форум  |  PEFC  |  

Начало » Структури
Структури

* По инициатива на БУЛПРОФОР, член на PRO SILVA Europe”, на 04.04.2007 год. в к.с. Юндола беше проведено 1-во учредително събрание за основаване на  Сдружение „ПРО СИЛВА БЪЛГАРИЯ. За учредители бяха поканени членове на Браншовото сдружение БУЛПРОФОР и на фондация „Силвика”, преподаватели и научни работници от ЛТУ и ИГ, служители от системата на НУГ и др., общо 53 души. Гост на Учредителното събрание беше проф. Жан Филип Шутц – президент на ПРО СИЛВА – ЕВРОПА. Учредителите избраха оперативно ръководство, екип по изработката и окончателното оформяне на дружествените документи в състав: инж. Ивайло Величков от ИГПредседател и Членове: доц. Георги Костов от ЛТУ и инж. Спас Тодоров – гл.експерт в НУГ. Беше взето решение да се изготви нов устав и в  срок до 1 месец да се проведе 2-ро събрание в София за приемане на Устава на сдружението и избор на ръководен състав.

** По инициатива на БУЛПРОФОР, на 05.04.2007 год. в к.с. Юндола беше учреден ЦЕНТЪР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКОТО СТОПАНСТВО”. Учредители станаха БУЛПРОФОР и представителите на фондация „Силвика”, директорите на професионалните гимназии по ГС в гр. Велинград, Тетевен, Берковица и Банско, горски предприемачи, собственици на гори и преподаватели в професионални училища, общо 14 души. Гости на Учредителното събрание бяха проф. Жан Филип Шутц – президент на ПРО СИЛВА – ЕВРОПА и г-н Бари Хъдсън – президент на Европейската мрежа на горските предприемачи, представители на НУГ, ЛТУ – „Мобилно училище” и „Център за предприемачество”,  членове на БУЛПРОФОР – частни лесовъди и горски предприемачи, собственици на гори и др. Учредителите избраха ръководство, в състав: доц. Васил Стипцов / „Булпрофор” и фондация „Силвика”/ – за председател и за членове: инж. Стефан Шулев / д-р на ПГГС гр.Велинград/ и г-жа Зоя Петрова /д-р. ПГГСД гр.Тетевен/. В близките дни предстои организационна работа по окончателното оформяне на учредителните документи и съдебната регистрация.

© 2024 БУЛПРОФОР. Всички права запазени.
eXTReMe Tracker
дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават