За нас

Членове

Документи

Публичен регистър на членовете на Булпрофор

ДЕБАТИ

Мрежа

Партньори

Европейски форум

Нормативи

Контакти

Структури

Проекти/Програми

Технофорест

EU Forestry/Timber & BG business NEWS”.

Пан европейска горска сертификация в България”

Нова нормативна уредба за горите 2011г.

Връзки

Преведи

PEFC-начало

РАБОТНИ ГРУПИНовини
06 Април 2024 г.
РЕДОВНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА Б...
Управителният Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на редов...
повече
17 Март 2023 г.
ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БУЛПРОФОР
Уважаеми колеги, Управителният Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието д...
повече
11 Април 2022 г.
РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА Б...
Управителният Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на редов...
повече

начало  |  english   
Обучения - курсове за квалификация  |  Награди на БУЛПРОФОР  |  Издания на БУЛПРОФОР  |  Горска мрежа за консултиране и предприемачество– ГИЦ  |  Система за управление на качеството в Булпрофор на база ISO 9001:2008  |  Архив /новини/  |  Форум  |  PEFC  |  

Начало » Обучения - курсове за квалификация| » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 30.11-01.12.2023 х-л "Лесопарка - Лясковец  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 08-09.12.2022 почивна база "Марица Изток" - гр. Велинград  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 07-08.11.2019 хотелски комплекси "Средна гора" - гр. Стрелча  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 10.05.2019 комплекс "Енина" Казанлък  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 14 -16.11.2018 с.Бързия  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 23 -25.11.2017 к.с.Юндола  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 06-08.04.2017 х-л "Лесопарка - Лясковец  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 01-03.12.2016 Старозагорски минерални бани  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 06.04.2016 к..с. Боровец  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 12-14.11.2015 к.с.Юндола  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 02-04.04.2015г. хотелски комплекс "Пъстърствата,с.Енина,гр.Казанлък  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 13-15.11.2014 Пирин Голф Хотел $ СПА гр. Разлог  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 03-05.04.2014 к.с.Юндола  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 07-09.11.2013 к.с.Юндола  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 05-06.04.2013 с. Енина, Казанлък  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 15-17.11.2012 Лясковец  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 05-07.04.2012 Юндола  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 01-03.12.2011 Арбанаси  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 07-09.04.2011 Юндола  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 18-20.11.2010 Юндола  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 03-05.06.2010 Юндола  | » Седмица на гората, 2010  | » Национален Горскостопански семинар - 24-25.03.2010 Интер Експо Център София  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 11.11-13.11.2009 Юндола  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 09.04-11.04.2009 Юндола  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 13.11-15.11.2008 Велинград  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 19-21.06.2008, Дряново  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 08. април, София,  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - м. ноември, Юндола, 2007г.  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - м. април Юндола, 2007г  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди - м.ноември Юндола, гр. Велинград, 2006г.  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди - м. април гр. Велинград, 2006г.  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди - м. ноември Юндола 2005г.  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди/Нормативна база за управление на Общинските гори/ - м. юни, Варна 2005г., м. август, 2005г.  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди - м. април гр. Велико Търново, 2005г.  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди/лесоустроители/ - м. декември София 2004г.  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди - м. ноември Юндола 2004г.  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди - м. април Боровец, 2004г.  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди - м. ноември Юндола 2003г.  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди - м. април гр. Велико Търново, 2003г.  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди - м. ноември Юндола, 2002г.  | » Семинар на частно-практикуващи лесовъди - м. април гр. Троян, 2002г. 

Обучения - курсове за квалификация

 

КУРСОВЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБМЯНА НА ОПИТ - СЕМИНАРИ

 В годините от 2002 година – до средата на 2006 год, са провеждани по минимум 2 такива прояви годишно.

  Някои от по-интересните водещи теми са:

1. „Собствени лесовъдски практики, проблемите и вижданията за подобряване на бъдещата дейност на ЧПЛ.” Лектор - проф. Цанко Българенски от ЛТУ и представител на НУГ. „Съвместна лесовъдска практика на David Ogg (UK) и Булпрофор за групов мениджмънт на силно фрагментираната частна горска собственост”; /11.2002г, Юндола;

2.  „Финансиране на дейности в горите по мярка 2.1 и 1.4 на САПАРД, изготвяне на бизнес планове и оказване на консултантска помощ от ЧПЛ”. Лектори:Инж. Станислав Банчев, МЗГ и инж.Бистра Герова (ИА САПАРД), ст.н.с. инж. Елиана Гонгалова –“Институт за оценки и инвестиции” м.04.2003г, В.Търново;

3. „Организация и работа на частните консултантски фирми в Германия, горски предприятия, Продажба на дървесина от частни гори, Съюз на горските предприемачи; „Германския опит в консултирането и обслужването на горите недържавна собственост – от държавата и от частните консултанти” - Гост  лектор от Германия ЧПЛ -консултантска фирма OGF - Dr. habil. Denie Gerold. – м.11.2003г, Юндола;

4. “Oсобености и изисквания въведени с новата Наредба за сечите”, лектор д-р Ценко Ценов и Руслан Михайлов от НУГ, ст.н.с д-р Груд Попов - ИГ. „Мобилното училище – форма на подпомагане на частните собственици на гори, място и роля на Булпрофор” с лектор доц. Мартин Борисов от ГБПГ – ГТЦ, м.04.2004, Боровец;

5. „Стопанисване на иглолистните култури създадени извън естествения им ареала на развитие”- инж. Румен Райков – р-л на колектива; „Опазване на Биоразнообразието в горите – място и роля на ЧПЛ / БУЛПРОФОР” с лектори: д-р инж. Ценко Ценов от НУГ, стнс Станислав Лазаров от Проект Родопи – ГТЦ, инж. Живко Богданов от WWF-DCP. – м.11.2004г., Юндола;

6. „Наредба за сечите в РБългария – особености и изисквания от гледна точка на планирането в лесоустройствените проекти”, „Наредбата за лесоустройство – шест месеца в практиката, проблеми и пътища за тяхното решаване”  - обмяна на опит с участието на представители на всички лесоустр.фирми и представители на НУГ (В.Хубчева, Ценко Ценов, Спас Тодоров, Руслан Михайлов, Илия Ангелов, Христо Христов, Любомир Желев и др.), ЛТУ - доц. Георги Костов и проф. Иван Михов и ИГ - д-р стнс Груд Попов. – м.12.2004г, София;

7. „Стопанисване на издънковите гори, собственост на физически и юридически лица”  г-н Ценко Ценов от НУГ, доц. Георги Костов, д-р стнс Груд Попов –ИГ – м.04.2005 г.В.Търново

8. „Нормативна база за управление на общинските гори”, „Възможности и перспективи на Публично-частното партньорство при управлението на общинските гори” – инж.Антоний Стефанов - обучение на ЧПЛ от общински горски служби съвместно със „СИП” ООД гр.Русе – м.06.2005г, Варна и м.08.2005 г.Юндола

9.„Европейския процес в развитието на горите и ГС”, „Регламента за лесовъдство R-1257 и развитие на ГС като съставна част на Общата селскостопанска политика (CAP) за новия период на планиране 2007-2013 год.– две презентации на Atila Lenglai експерт на CEPF; „Избор на лесовъдски системи за стопанисване на различни по вид и състав насаждения” – Практи-ческо занятие на терена под ръков. на проф. Георги Рафаилов от ЛТУ, м.11.2005г, Юндола;

10. „Конкурентоспособност на горските предприемачески фирми”, „Роля и значение на Партрньорствата в конкурентното развитие на горското стопанство”, „Състояние и перспективи в развитието на горското предприемачество в страните от ЕС”, „Форми на владеене и ползуване, асоцииране и коопериране на собствениците на гори”, „Управление на качеството – възможности за приложение и значение за горския сектор” и др. с презентации на ENFE, доц.д-р Иван Палигоров от ЛТУ, д-р Ценко Ценов и д-р Любчо Тричков от НУГ, доц.д-р Васил Стипцов, и др., м.04.2006, Велинград.

Като правило, на всички провеждани семинари се провеждат и дискусии по актуални теми свързани със стопанисването на недържавните гори. ЧПЛ обменят опит по между си, поставят актуални въпроси и получават отговори от присъстващите отговорни служители на НУГ.

Много често, като синтезиран резултат от тези дискусии и обсъждания, се изработват документи, като ДЕКЛАРАЦИИ, МЕМОРАНДУМИ  и др.п. със становища, предложения и препоръки към националната горска администрация.

По линия на международното сътрудничество на БУЛПРОФОР с партньорските организации – Европейски Съюз на лесовъдите - UEF и Европейска мрежа на горските предприемачи – ENFE, наши членове имат възможността и вече установиха преки контакти и посещения за обмяна на опит с колеги от Франция (2001 г.), Германия (2002 и 2005г.), Румъния (2004 г.), Полша (2005г).

ENFE – the representative organisation for the forestry contracting sector in Europe

 

По линия на ENFE,

БУЛПРОФОР черпи изключително ценна информация за всички актуални европейски процеси касаещи работата на горските предприемачи. Напр. проекти  като ERGOWOOD, STODAFOR, материали и проучвания на Expert Group of the FAO/ECE/ILO Committee, Intergroup on Forestry,  и др. През м. юни 2006 г. се слага начало и на проекта финансиран от ЕК – COMFOR (Community Forests) за разпространение на добрите практики в ГС дейности. В него БУЛПРОФОР участва, чрез свой член – предприема-ческа фирма „ГорХин” ООД.

© 2024 БУЛПРОФОР. Всички права запазени.
eXTReMe Tracker
дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават