За нас

Членове

Документи

Публичен регистър на членовете на Булпрофор

ДЕБАТИ

Мрежа

Партньори

Европейски форум

Нормативи

Контакти

Структури

Проекти/Програми

Технофорест

EU Forestry/Timber & BG business NEWS”.

Пан европейска горска сертификация в България”

Нова нормативна уредба за горите 2011г.

Връзки

Преведи

PEFC-начало

РАБОТНИ ГРУПИНовини
06 Април 2024 г.
РЕДОВНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА Б...
Управителният Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на редов...
повече
17 Март 2023 г.
ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БУЛПРОФОР
Уважаеми колеги, Управителният Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието д...
повече
11 Април 2022 г.
РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА Б...
Управителният Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на редов...
повече

начало  |  english   
Обучения - курсове за квалификация  |   Награди на БУЛПРОФОР  |  Издания на БУЛПРОФОР  |  Горска мрежа за консултиране и предприемачество– ГИЦ  |  Система за управление на качеството в Булпрофор на база ISO 9001:2008  |  Архив /новини/  |  Форум  |  PEFC  |  

Начало » Награди на БУЛПРОФОР| » Тържествено честване на 20 годишния юбилей на БУЛПРОФОР  | » Удостоверение на НПГГС "Христо Ботев" ВЕЛИНГРАД  | » Годишни награди на Булпрофор за 2009г.  | » Годишни награди на Булпрофор за 2008г.  | » Отличени и наградени до сега лесовъди  | » Годишни награди на Булпрофор за 2007г.  | » Годишни награди на Булпрофор за 2006г.  | » Годишни награди на Булпрофор за 2005г./Семинар - Велинград 2006г./  | » Годишни награди на Булпрофор за 2004г./Семинар - гр. Велико Търново 2005г./  | » Годишни награди на Булпрофор за 2003г./Семинар - Боровец 2004г./  | » Годишни награди на Булпрофор за 2002г./Семинар - гр. В. Търново 2003г./  | » Годишни награди на Булпрофор за 2001г./Семинар - гр. Троян 2002г./ 

Награди на БУЛПРОФОР

 

След дълго прекъсване на традиционните награди „Лесовъд на годината” връчвани до 1989 год. от Съюза на лесовъдите в България (СЛБ) и НУГ, БУЛПРОФОР възстанови ТРАДИЦИЯТА през СЕДМИЦА НА ГОРАТА да се връчват годишни награди за най-заслужилите лесовъди и учреди награда „За особени заслуги в лесовъдската практика” .

През 2002 год. награждаването се извърши съвместно със СЛБ от съвместна комисия, като паричната награда за Първа награда осигури НУГ, а за останалите - БУЛПРОФОР.

Тук накратко е посочена хронологията на честванията, свързани винаги досега със “СЕДМИЦА НА ГОРАТА”, вида на наградите и техните носители.

02.04.2002 г. гр.ТРОЯН:

1. За носител на наградата Диплом “ЗА ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ В ЛЕСОВЪДСКАТА ПРАКТИКА - ЛЕСОВЪД НА ГОДИНАТАи парична награда от 850 :

- Инж. Иван Гунчев Иванов - РУГ гр. В.Търново

2. За носители на наградата Диплом “ЗА ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ В ЛЕСОВЪДСКАТА ПРАКТИКА” и парична награда от 300 лв: - - - Инж. Марио Симеонов Войчев - РУГ гр. Ст.Загора

- Инж. Илиян Георгиев Вълков - ДЛ гр. Чепеларе

- Инж. Диньо Георгиев Георгиев - ЧПЛ от гр.Ст.Загора

Инж. Блага Петрова Чакърова - РУГ гр. Ловеч

- Инж. Руси Колев Русев - У-л „Узана 99”АД гр. Габрово

3. За дългогодишната си мисионерска дейност в служба на Българската гора и във връзка с навършване на юбилейна годишнина с наградата Диплом “ЗА ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ В ЛЕСОВЪДСКАТА ПРАКТИКА ЛЕСОВЪД - МИСИОНЕР” -

- Инж. Атанас Дачев Ташев - РУГ Смолян

08.04.2003г. гр.В.Търново:

1. За носител на наградата Диплом за Първа награда “ЗА ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ В ЛЕСОВЪДСКАТА ПРАКТИКА” и парична от 500 лева -

- Инж. Костадин Ангелов Манджуков - У-л „Рожен”АД гр.Смолян

2. За носители на наградата Диплом за Втора награда “ЗА ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ В ЛЕСОВЪДСКАТА ПРАКТИКА” и парична от 300 лева:

- Инж. Йордан Терзийски - ЧПЛ и У-л ГИЦ гр. Самоков

- Инж. Георги Гочев Георгиев - ЧПЛ и У-л ГИЦ гр. В.Търново

- Инж. Иван Христов Михов - ЧПЛ /Сливен, У-л ГИЦ гр. Н. Загора

3. За носител на Диплом и Трета награда “ЗА ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ В ЛЕСОВЪДСКАТА ПРАКТИКА” и парична от 100 лева -

- Инж. Алеко Николов Динев - ЧПЛ - У-л на Мургаш ООД.

06.04.2004г. кс Боровец :

1. За носител на Голямата награда : Удостоверение и статуетка “За най-добра лесовъдска практика - 2004 г” -

- Инж. Боряна Ангелова Георгиева - ЧПЛ и У-л «ФорестГруп»ООД, гр.В.Търново

2. За Подгласници и носители на ПЪРВА награда ДИПЛОМ „За особени заслуги в лесовъдската практика”и предметна на:

- Инж. Стефан Христов Беров - ЧПЛ от Смолян

- Инж. Паулина Серафимова Поптомова - ЧПЛ от Велинград

3. За носители на Специална награда ДИПЛОМ “За цялостен принос в лесовъдската практика” и предметна на::

- Инж.Иван Георгиев Ербакамов - ЧПЛ - Общ.Леснич.гр.Несебър

- Инж.Тодор Николов Георгиев - ЧПЛ - ЧГСЕ „Кардам” кс.Боровец

4. За носители на Специалната награда ДИПЛОМ “За особени заслуги в подкрепа на горските предприемачи” и предметна на:

- Д-р инж. Ценко Спасов Ценов - Гл.Експерт от НУГ

04.04.2005 г., гр.В.Търново:

1. За носител на Голямата награда : Удостоверение и статуетка “За най-добра лесовъдска практика - 2005 г” -

- Инж. Радослав Радославов У-л на ДунавАгро АД гр.Бяла

2. За Подгласници и носители на ПЪРВА награда ДИПЛОМ „За особени заслуги в лесовъдската практика” и предметна на:

- Инж. Станка Насташова-Уюрова - ЧПЛ от с.Момчиловци

- Хинко Гечев Гечев - У-л на „Горхин” ЕООД и У-л на ГИЦ гр. Ловеч

3. За носители на Специална награда ДИПЛОМ “За цялостен принос в лесовъдската практика” и предметна на::

- Инж.Найден Димитров - У-л на Кракра АД гр.Перник

- Инж. Атанас Дечев Ташев - ЧПЛ от Смолян

- Инж. Иван Борисов - ЧПЛ от гр.Бургас.

4. За носители на Специалната награда ДИПЛОМ “За особени заслуги в подкрепа на горските предприемачи” и предметна на:

- Инж. Красимир Каменов - РУГ гр.Смолян,

- Инж. Лиляна Райкова - Д-р ДЛ гр.Севлиево,

- Инж. Георги Петров - Д-р ДЛ гр.Никопол.

06-08.04.2006 г. в гр.Велинград:

1. Учредена е специална награда във връзка с кръглата 105-годишнината на лесоустройството в България - УДОСТОВЕРЕНИЕ и статуетка „За най-добра лесовъдска практика ‘2006 -105 години лесоустройство в България” - с носител :

- инж. Румен Йосифов Райков - Д-р на „Агролеспроект” ЕООД, София и Зам.Председател на БУЛПРОФОР

2. Във връзка с неговата гръгла 100 годишнина, и по повод 105 - годишнината на лесоустройственото проектиране в България, на основание чл.36,т.16 от Устава на БУЛПРОФОР - Специална награда УДОСТОВЕРЕНИЕ «За цялостен принос в лесовъдската практика - 105 години лесоустройство в България»за

- Д-р инж. Желязко Георгиев Стоянов от гр.София , за неговите особени заслуги и изключителен принос за българското лесоустройство

Избора на най-достойните измежду всички номинирани се прави всяка година от 5 - членна комисия от представители на БУЛПРОФОР, Съюза на Горско-Търговските Фирми, Съюз на Лесовъдите в България, Сдружение „Горовладелец”.

Критериите по които се номинират и избират най-достойните представители от лесовъдската гилдия от 2003 год. са следните:

1. Съществен / и конкретен / принос в ГС практика от всички дейности в горите, вкл. и най-вече предоставени консултации и услуги за недържавните собственици на гори;

2. Важни инициативи и новаторски решения приложени в практиката;

3. Отговорности, колегиалност и лоялна конкуренция в работата и взаимоотношенията с другите практикуващи лесовъди и фирми;

4. Минимум 3 години непрекъсната работа като лесовъд от практиката (през последните 3 календ.години).

© 2024 БУЛПРОФОР. Всички права запазени.
eXTReMe Tracker
дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават