За нас

Членове

Документи

Публичен регистър на членовете на Булпрофор

ДЕБАТИ

Мрежа

Партньори

Европейски форум

Нормативи

Контакти

Структури

Проекти/Програми

Технофорест

EU Forestry/Timber & BG business NEWS”.

Пан европейска горска сертификация в България”

Нова нормативна уредба за горите 2011г.

Връзки

Преведи

PEFCНовини
17 Април 2019 г.
РЕДОВНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА Б...
Уважаеми колеги, Управителния Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да...
повече
02 Май 2018 г.
Информационния бюлетин за месец май на Евр...
https://cdn.flxml.eu/r-d6dfe1259300c1b0fbb29b434e07c7ae619a759ccced7497
повече
02 Април 2018 г.
СЕДМИЦАНА ГОРАТА‘2018
Уважаеми колеги и приятели лесовъди, Дами и господа, От името на УС ...
повече

начало  |  english   
Обучения - курсове за квалификация  |   Награди на БУЛПРОФОР  |  Издания на БУЛПРОФОР  |  Горска мрежа за консултиране и предприемачество– ГИЦ  |  Система за управление на качеството в Булпрофор на база ISO 9001:2008  |  Архив /новини/  |  Форум  |  ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА СХЕМА С КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ГОРИ ПО СИСТЕМАТА PEFC  |  

Начало » Награди на БУЛПРОФОР| » Годишни награди на Булпрофор за 2009г.  | » Годишни награди на Булпрофор за 2008г.  | » Отличени и наградени до сега лесовъди  | » Годишни награди на Булпрофор за 2007г.  | » Годишни награди на Булпрофор за 2006г.  | » Годишни награди на Булпрофор за 2005г./Семинар - Велинград 2006г./  | » Годишни награди на Булпрофор за 2004г./Семинар - гр. Велико Търново 2005г./  | » Годишни награди на Булпрофор за 2003г./Семинар - Боровец 2004г./  | » Годишни награди на Булпрофор за 2002г./Семинар - гр. В. Търново 2003г./  | » Годишни награди на Булпрофор за 2001г./Семинар - гр. Троян 2002г./ 

Награди на БУЛПРОФОР

 

След дълго прекъсване на традиционните награди „Лесовъд на годината” връчвани до 1989 год. от Съюза на лесовъдите в България (СЛБ) и НУГ, БУЛПРОФОР възстанови ТРАДИЦИЯТА през СЕДМИЦА НА ГОРАТА да се връчват годишни награди за най-заслужилите лесовъди и учреди награда „За особени заслуги в лесовъдската практика” .

През 2002 год. награждаването се извърши съвместно със СЛБ от съвместна комисия, като паричната награда за Първа награда осигури НУГ, а за останалите - БУЛПРОФОР.

Тук накратко е посочена хронологията на честванията, свързани винаги досега със “СЕДМИЦА НА ГОРАТА”, вида на наградите и техните носители.

02.04.2002 г. гр.ТРОЯН:

1. За носител на наградата Диплом “ЗА ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ В ЛЕСОВЪДСКАТА ПРАКТИКА - ЛЕСОВЪД НА ГОДИНАТАи парична награда от 850 :

- Инж. Иван Гунчев Иванов - РУГ гр. В.Търново

2. За носители на наградата Диплом “ЗА ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ В ЛЕСОВЪДСКАТА ПРАКТИКА” и парична награда от 300 лв: - - - Инж. Марио Симеонов Войчев - РУГ гр. Ст.Загора

- Инж. Илиян Георгиев Вълков - ДЛ гр. Чепеларе

- Инж. Диньо Георгиев Георгиев - ЧПЛ от гр.Ст.Загора

Инж. Блага Петрова Чакърова - РУГ гр. Ловеч

- Инж. Руси Колев Русев - У-л „Узана 99”АД гр. Габрово

3. За дългогодишната си мисионерска дейност в служба на Българската гора и във връзка с навършване на юбилейна годишнина с наградата Диплом “ЗА ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ В ЛЕСОВЪДСКАТА ПРАКТИКА ЛЕСОВЪД - МИСИОНЕР” -

- Инж. Атанас Дачев Ташев - РУГ Смолян

08.04.2003г. гр.В.Търново:

1. За носител на наградата Диплом за Първа награда “ЗА ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ В ЛЕСОВЪДСКАТА ПРАКТИКА” и парична от 500 лева -

- Инж. Костадин Ангелов Манджуков - У-л „Рожен”АД гр.Смолян

2. За носители на наградата Диплом за Втора награда “ЗА ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ В ЛЕСОВЪДСКАТА ПРАКТИКА” и парична от 300 лева:

- Инж. Йордан Терзийски - ЧПЛ и У-л ГИЦ гр. Самоков

- Инж. Георги Гочев Георгиев - ЧПЛ и У-л ГИЦ гр. В.Търново

- Инж. Иван Христов Михов - ЧПЛ /Сливен, У-л ГИЦ гр. Н. Загора

3. За носител на Диплом и Трета награда “ЗА ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ В ЛЕСОВЪДСКАТА ПРАКТИКА” и парична от 100 лева -

- Инж. Алеко Николов Динев - ЧПЛ - У-л на Мургаш ООД.

06.04.2004г. кс Боровец :

1. За носител на Голямата награда : Удостоверение и статуетка “За най-добра лесовъдска практика - 2004 г” -

- Инж. Боряна Ангелова Георгиева - ЧПЛ и У-л «ФорестГруп»ООД, гр.В.Търново

2. За Подгласници и носители на ПЪРВА награда ДИПЛОМ „За особени заслуги в лесовъдската практика”и предметна на:

- Инж. Стефан Христов Беров - ЧПЛ от Смолян

- Инж. Паулина Серафимова Поптомова - ЧПЛ от Велинград

3. За носители на Специална награда ДИПЛОМ “За цялостен принос в лесовъдската практика” и предметна на::

- Инж.Иван Георгиев Ербакамов - ЧПЛ - Общ.Леснич.гр.Несебър

- Инж.Тодор Николов Георгиев - ЧПЛ - ЧГСЕ „Кардам” кс.Боровец

4. За носители на Специалната награда ДИПЛОМ “За особени заслуги в подкрепа на горските предприемачи” и предметна на:

- Д-р инж. Ценко Спасов Ценов - Гл.Експерт от НУГ

04.04.2005 г., гр.В.Търново:

1. За носител на Голямата награда : Удостоверение и статуетка “За най-добра лесовъдска практика - 2005 г” -

- Инж. Радослав Радославов У-л на ДунавАгро АД гр.Бяла

2. За Подгласници и носители на ПЪРВА награда ДИПЛОМ „За особени заслуги в лесовъдската практика” и предметна на:

- Инж. Станка Насташова-Уюрова - ЧПЛ от с.Момчиловци

- Хинко Гечев Гечев - У-л на „Горхин” ЕООД и У-л на ГИЦ гр. Ловеч

3. За носители на Специална награда ДИПЛОМ “За цялостен принос в лесовъдската практика” и предметна на::

- Инж.Найден Димитров - У-л на Кракра АД гр.Перник

- Инж. Атанас Дечев Ташев - ЧПЛ от Смолян

- Инж. Иван Борисов - ЧПЛ от гр.Бургас.

4. За носители на Специалната награда ДИПЛОМ “За особени заслуги в подкрепа на горските предприемачи” и предметна на:

- Инж. Красимир Каменов - РУГ гр.Смолян,

- Инж. Лиляна Райкова - Д-р ДЛ гр.Севлиево,

- Инж. Георги Петров - Д-р ДЛ гр.Никопол.

06-08.04.2006 г. в гр.Велинград:

1. Учредена е специална награда във връзка с кръглата 105-годишнината на лесоустройството в България - УДОСТОВЕРЕНИЕ и статуетка „За най-добра лесовъдска практика ‘2006 -105 години лесоустройство в България” - с носител :

- инж. Румен Йосифов Райков - Д-р на „Агролеспроект” ЕООД, София и Зам.Председател на БУЛПРОФОР

2. Във връзка с неговата гръгла 100 годишнина, и по повод 105 - годишнината на лесоустройственото проектиране в България, на основание чл.36,т.16 от Устава на БУЛПРОФОР - Специална награда УДОСТОВЕРЕНИЕ «За цялостен принос в лесовъдската практика - 105 години лесоустройство в България»за

- Д-р инж. Желязко Георгиев Стоянов от гр.София , за неговите особени заслуги и изключителен принос за българското лесоустройство

Избора на най-достойните измежду всички номинирани се прави всяка година от 5 - членна комисия от представители на БУЛПРОФОР, Съюза на Горско-Търговските Фирми, Съюз на Лесовъдите в България, Сдружение „Горовладелец”.

Критериите по които се номинират и избират най-достойните представители от лесовъдската гилдия от 2003 год. са следните:

1. Съществен / и конкретен / принос в ГС практика от всички дейности в горите, вкл. и най-вече предоставени консултации и услуги за недържавните собственици на гори;

2. Важни инициативи и новаторски решения приложени в практиката;

3. Отговорности, колегиалност и лоялна конкуренция в работата и взаимоотношенията с другите практикуващи лесовъди и фирми;

4. Минимум 3 години непрекъсната работа като лесовъд от практиката (през последните 3 календ.години).

© 2019 БУЛПРОФОР. Всички права запазени.
eXTReMe Tracker
дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават