За нас

Членове

Документи

Публичен регистър на членовете на Булпрофор

ДЕБАТИ

Мрежа

Партньори

Европейски форум

Нормативи

Контакти

Структури

Проекти/Програми

Технофорест

EU Forestry/Timber & BG business NEWS”.

Пан европейска горска сертификация в България”

Нова нормативна уредба за горите 2011г.

Връзки

Преведи

PEFC-начало

РАБОТНИ ГРУПИНовини
11 Април 2022 г.
РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА Б...
Управителният Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на редов...
повече
07 Юни 2021 г.
РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА Б...
Управителния Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на РЕДОВН...
повече
02 Юни 2021 г.
Предложения на БУЛПРОФОР за промени в горс...
УСТОЙЧИВОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ ИЗИСКВА И СЕ БАЗИРА НА УСТОЙЧИВО РАЗВИВ...
повече

начало  |  english   
Обучения - курсове за квалификация  |  Награди на БУЛПРОФОР  |  Издания на БУЛПРОФОР  |  Горска мрежа за консултиране и предприемачество– ГИЦ  |  Система за управление на качеството в Булпрофор на база ISO 9001:2008  |  Архив /новини/  |  Форум  |  PEFC  |  

Честита седмица на гората‘ 2012 г.

02.04.2012

Уважаеми колеги и приятели лесовъди,
Дами и господа,
От името на УС на БУЛПРОФОР – Браншовото сдружение на практикуващите лесовъди и горски предприемачи в България,
Поздравявам
- всички практикуващи лесовъди и горски предприемачи в България,
- всички лесовъди от кариерата,
- всички колеги лесовъди от неправителствените организации (работодателски, професионални, екологически), научни работници и преподаватели от нашия университет и от проф.гимназии
с техния професионален празник - Седмица на гората’2012.
Желая на всички тях и на техните семейства много здраве и успехи в благородната професия на която са се посветили.
Този празник е добър повод да признаем, че в историята на България е имало периоди, когато лесовъдската професия и горското стопанство като цяло са имали висок обществен авторитет.
БУЛПРОФОР чества Седмица на гората от 2002 година. Тогава ние учредихме наградите „За особени заслуги в лесовъдската практика” и в гр.Троян инициирахме възобновяване на годишните награжда-вания за най-заслужилите лесовъди. Заедно със Съюза на лесовъдите и НУГ се връчиха наградите: „За особени заслуги в лесовъдската практика – Лесовъд на годината” и „За особени заслуги в лесовъд-ската практика”. След това всяка от организациите продължи самостоятелно да връчва награди и организира чествания до 2007 г, когато ДАГ, БУЛПРОФОР и СЛБ отново заедно заявихме, че „трябва да се отдаде възможно най-голямо значение на това събитие и то да направи истински „европейски” принос към консолидация на лесовъдската гилдия и горския сектор като цяло”. Това продължи до 2010 год, когато БУЛПРОФОР организира честването на своя 10 годишен юбилей, придружено с връчвания на нашите основни и вече традиционни награди „За особени заслуги в лесовъдската практика” за 2009 г. За това отделяне силно допринесе обстоятелството, че през 2008 и 2009 година, за съжаление, общото честване беше по-скоро фарс, защото награждаванията на държавните служители беше отделено, като с демаркационна линия от наградите за недържавните лесовъди и за горските предприемачи. През 2010 и 2011 година не беше по-различно. Нещо повече - през миналата 2011 год, се прие Законът за горите, а в него и текстове, които съдържат нов прочит и визия за развитие на сектора... дадоха се реални правомощия на лесовъдите на частна практика и на браншовите организации. Това беше добър повод в Седмицата на гората да се демонстрира този нов ред в развитието на сектора и това да се разбере от всички. Нищо подобно не се случи... Това не беше в полезрението на горската администрация (и на МЗХ), която в действителност изобщо не беше узряла за такава промяна!
Тази година, на своето заседание на 09.02.2012, УС на БУЛПРОФОР отчете суровите реалности в нашата горска действителност, които през изтеклите 2010 и 2011 година бяха вероятно най-тежките за нашата горска предприемаческа гилдия. Тогава ние установихме със съжаление, че :
- липсват свидетелства (и предложения) за добри примери, прояви на горски предприемачи и на ЧПЛ - достойни за награждаване;
- изтеклата година беше тежка / кризата все още държи горския сектор;
- проявите на нелоялна конкуренция и лоши взаимоотношения между ДГС/ДЛС от една страна и горските предприемачи от друга, поставиха последните на колене и ги подтикваха в името на оцеляването си, да прекрачват добрите практики и дори към нарушения;
- затрудненото финансово състояние на сдружението не ни позволява „лукса” на тези награди;
- връчването на награди точно в този „преходен” момент (в установяването на новите взаимоотношения произхождащи от ЗГ‘2011, респ. с новата подзаконова база, както и преди учредяването и старта на Национална браншова организация в сектор ГС), може да изпрати грешни сигнали към останалите заинтересувани групи в горския сектор, както и към нашите членове, особено ако номинациите не са безусловно точни, каквато опасност реално съществува.
Решенията на УС бяха логични:
- „Във връзка с продължаващата криза в горския сектор, която през 2011 година основно се дължи на мъчителното прохождане на новите ДП, респ. на прилагането на новата нормативна уредба за горите, отразили се изключително лошо върху горските предприемачи и частнопрактикуващите лесовъди – членове и нечленове на БУЛПРОФОР, през 2012 година да не се връчват Годишните награди на БУЛПРОФОР „За особени заслуги в лесовъдската практика - 2010”.
- „ Да не се провежда специализираното изложението за горска техника и технологии „ТЕХНОФОРЕСТ” ......

Уважаеми колеги и приятели лесовъди,
За нас новия Закон за горите беше много важен и желан акт. Той дава в много голяма степен онази равнопоставеност на лесовъдите от частната практика, като им делегира права и отговорности. Позиционира и регламентира горските сдружения, и особено важно - браншовите организации в съвкупния горски сектор, и в частност техните 2 национални браншови организации (в секторите ГС и ГП). Създават се условия за дългосрочно възлагане на дейности в горите, нещо към което винаги сме се стремяли. Сега чувстваме воля в работните групи на подзаконовата уредба, нещата да се разпишат по възможно по-добър начин (в кръга на БГ специфика и професионалната компетентност, защото чуждите примери и практики не са много на почит).
Т.е. новите законови регламентации от една страна бяха и са голяма надежда за БГ горска предприемаческа гилдия, но от друга страна, още с приемането останахме неудовлетворени от редица текстове, които ни тревожеха.
През последните месеци БУЛПРОФОР съвместно с останалите браншови организации от горския сектор, обединени в Коалиция „Да спасим горското предприемачество в България“ полагаме неимоверни усилия за недопускане на едни още по-утежняващи свободната конкуренция текстове, с наложените промени в ЗГ, както и в Наредбата за възлагане на дейности и продажба на дървесина. За съжаление, към днешна дата не може да се каже категорично нищо – нито че сме загубили тази „битка“, нито че ще „спечелим“. От нашите многобройни декларации, жалби, отворени писма, ефективни протести и т.н., се знаят исканията на бранша и мъчителния път извървян за тяхното постигане. Всички тези борби, изцедиха много от нашите сили и не позволиха да ги насочим към по-ползотворни за нашите членове и за сектора като цяло резултати. Тази нова и непозната по мащабите си за целия горски сектор „епопея“ ще бележи цялата 2012 година, а вероятно и следващите.

Но,
Уважаеми колеги и приятели лесовъди и горски предприемачи,
В навечерието на светлия празник на българската гора, нека бъдем повече оптимисти !

- Защото и след най-дългата зима идва лято.
- Защото ние няма да сме тези, които да отрежем мостовете за връзка с колегите ни лесовъди от кариерата /от другата страна на бариерата. Те не са причината за облаците надвиснали над сектора. Те са потърпевши както и целия сектор, който остава заложник на политически и лобистки интереси, който остава най-бавно и зле реформиращия се сектор в България.
- Защото ние няма да спрем да се борим за постигане на нашата дългосрочна програма за развитие, която ни поставя на единствено вярната координатна система – европейската – пътя който нашите европески партньори са преминали успешно.

Ето това според нас са едни от най-актуалните предизвикателства днес, 133 години след създаването на първата горска служба и 87 години след първата Седмица на гората. Все неща, които си заслужава да коментираме в тази Седмица на гората’2012 и да помислим заедно как за всеобщо благо да реализираме нашите и на други заинтересувани групи и лица идеи за наистина необходимите промени в горското ни законодателство.
Ние ще ги обсъждаме на насрочения за тази седмица (5-7.04.20121) семинар в Юндола. Това се надяваме да е нашия принос за по-бърза адаптация към новите условия и за изход от кризата.
Същевременно, ние от БУЛПРОФОР, като браншова организация представителна за горския бизнес, сме заинтересувани и ще подкрепим всички действия на ИАГ и на МЗХ, целящи преодоляване на диспропорциите в горския сектор и противопоставящи се на лобистки и други нездрави интереси.

Още веднъж - ЧЕСТИТ ПРАЗНИК,
Бъдете силни и активни, защото горския сектор СЕ НУЖДАЕ ОТ ТАКИВА ИМЕННО ХОРА.
БЪДЕТЕ по-добри от ЛАУРЕАТИТЕ, които тази година може би са заслужавали, но ние не наградихме.

Инж.Антоний Стефанов
Председател на БУЛПРОФОР
02.04.2012 г.


всички новини »

© 2022 БУЛПРОФОР. Всички права запазени.
eXTReMe Tracker
дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават