За нас

Членове

Документи

Публичен регистър на членовете на Булпрофор

ДЕБАТИ

Мрежа

Партньори

Европейски форум

Нормативи

Контакти

Структури

Проекти/Програми

Технофорест

EU Forestry/Timber & BG business NEWS”.

Пан европейска горска сертификация в България”

Нова нормативна уредба за горите 2011г.

Връзки

Преведи

PEFC-начало

РАБОТНИ ГРУПИНовини
17 Март 2023 г.
ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БУЛПРОФОР
Уважаеми колеги, Управителният Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието д...
повече
11 Април 2022 г.
РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА Б...
Управителният Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на редов...
повече
07 Юни 2021 г.
РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА Б...
Управителния Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на РЕДОВН...
повече

начало  |  english   
Обучения - курсове за квалификация  |  Награди на БУЛПРОФОР  |  Издания на БУЛПРОФОР  |  Горска мрежа за консултиране и предприемачество– ГИЦ  |  Система за управление на качеството в Булпрофор на база ISO 9001:2008  |  Архив /новини/  |  Форум  |  PEFC  |  

Честване на седмицата на гората 2017г. и редовен пролетен семинар на Булпрофор

20.03.2017

На 7-8 април 2017 г./петък/ в хотел „ЛЕСОПАРКА“ общ. Лясковец (в близост до с.Арбанаси и непосред-ствено до манастир Св.Св.Петър и Павел), ще проведем С Е М И Н А Р и К Р Ъ Г Л А М А С А „ГОРИТЕ И ГОРСКИЯ СЕКТОР СЛЕД ИЗБОРИТЕ‘ 2017 г.“ и честване на С е д м и ц а н а г о р а т а - 2017 със следната програма:

1. Теоретико-практически курс по сертификация
1.1. Рамков PEFC стандарт – Пан-Европейски критерии за устойчиво управление на горите
1.2. Проекта на Българската PEFC схема с индикатори и критерии за сертифициране на отговорното управление на гори, 2011 г.
1.3. Предстоящите стъпки на Националния орган за сертификация – Сдружението „Съвет за устойчиво управление и сертификация на горите в България“
Лектори: инж. Антоний Стефанов – П-л на Сдружението „PEFC-България“ и от Intertek – Васил Стипцов / друг.
1.4. Практическо занятие - Във връзка с изискване на ЗГ за сертифициране на горските фирми от 2018 г. – КАКЪВ СТАНДАРТ Е НАЙ-ПОДХОДЯЩ ЗА ФИРМИТЕ, необходими стъпки за сертификациране по ISO 9001-2015 г. и CoC за проследяване на производствената верига по FSC/PEFC. Представяне на процедура по сертифициране на една произволна фирма – стъпки и необходими условия /изисквания; преглед и съставяне на отчетни и др. документи, проверка/ одитиране, издаване на сертификат: лектор – проф. В.Стипцов – водещ одитор към „Интертек“.

2. Ритуално залесяване в района на ДГС Търново / Арбанаси, Лясковец (призоваваме участниците по възможност да носят фиданки и инструмент)
3. Измененията в „Наредба за оценка на поземлени имоти в горски територии”; Източници на информация за пазарни данни; Особености при изготвянето на оценки при някои сделки с поземлени имоти в горски територии. Лектор доц.д-р Даниела Георгиева
4. Дискусионна кръгла маса „Горите и горския сектор след избори‘2017г – необходими промени” - с дискусиите ще се правят предложения за конкретни промени в действащи нормативни /поднормативни документи, по стопанисване, контрол, планиране и т.н. Обобщените предложения ще се предоставят на новите ръководства на ИАГ/МЗХ.
Участници: представители на ИАГ, МЗХ, РДГ В.Търново, СЦДП – Габрово и СИДП - Шумен, ЛТУ, ИГ, както и бизнес представители от АГФ, СГТФБ, БКДМП, АПДБ, Сдружение на инженерите лесовъди – гр.Габрово, Бранш.сдруж. на горските фирми от североизточна България и др.

Вечер на гилдиите от горския сектор – лесовъди и горски предприемачи –
честване на „Седмица на гората” с изненади от/за присъстващите!


всички новини »

© 2023 БУЛПРОФОР. Всички права запазени.
eXTReMe Tracker
дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават