За нас

Членове

Документи

Публичен регистър на членовете на Булпрофор

ДЕБАТИ

Мрежа

Партньори

Европейски форум

Нормативи

Контакти

Структури

Проекти/Програми

Технофорест

EU Forestry/Timber & BG business NEWS”.

Пан европейска горска сертификация в България”

Нова нормативна уредба за горите 2011г.

Връзки

Преведи

PEFCНовини
02 Май 2018 г.
Информационния бюлетин за месец май на Евр...
https://cdn.flxml.eu/r-d6dfe1259300c1b0fbb29b434e07c7ae619a759ccced7497
повече
02 Април 2018 г.
СЕДМИЦАНА ГОРАТА‘2018
Уважаеми колеги и приятели лесовъди, Дами и господа, От името на УС ...
повече
02 Април 2018 г.
Редовно годишно ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БУЛПРОФОР
Уважаеми колеги, Управителния Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да В...
повече

начало  |  english   
Обучения - курсове за квалификация  |  Награди на БУЛПРОФОР  |  Издания на БУЛПРОФОР  |  Горска мрежа за консултиране и предприемачество– ГИЦ  |  Система за управление на качеството в Булпрофор на база ISO 9001:2008  |  Архив /новини/  |  Форум  |  ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА СХЕМА С КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ГОРИ ПО СИСТЕМАТА PEFC  |  

Стартира процедурата за разписване и национално и международно утвърждаване на Българския стандарт за горска сертификация чрез прилагане на Критериите на Program for Endorsement of Forest Certification – PEFC.

03.05.2017

СЪОБЩЕНИЕ

Сдружението „Съвет за устойчиво управление и сертификация на горите в България“ (PEFC-Bulgaria) стартира формално процедурата за разписване и национално и международно утвърждаване на Българския стандарт за горска сертификация чрез прилагане на Критериите на Program for Endorsement of Forest Certification – PEFC. На своето Общо събрание на 27.04.2017 г, сдружението прие :
- Правилата „Процедура П-01 за Управление на дейността по разработване и утвърждавне на техническа документация за PEFC сертификационна схема в България“, (www.pefc.bg / www.bulprofor.org и
- Състав на „КОЛЕГИУМ ЗА ГОРСКА СЕРТИФИКАЦИЯ“ – независим работен орган, пряко ангажиран със създаването и поддържането на българската система за сертифициране и на стандарта (индикатори и критерии) за устойчивото управление и ползване на горите и търговия с продукти с произход от горите. В състава му на паритетен принцип са представени основните заинтересувани групи лица, общо 23 души, разпределени в 3 колегии (1-ва на собствениците на гори, 2-ра на ползватели и преработватели, и 3-та на научните, обществените и неправителствени организации), които представляват и техните икономически, социални и екологически интереси. www.pefc.bg / www.bulprofor.org .
http://www.bulprofor.org/pdocs/doc_843.pdf


всички новини »

© 2018 БУЛПРОФОР. Всички права запазени.
eXTReMe Tracker
дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават