За нас

Членове

Документи

Публичен регистър на членовете на Булпрофор

ДЕБАТИ

Мрежа

Партньори

Европейски форум

Нормативи

Контакти

Структури

Проекти/Програми

Технофорест

EU Forestry/Timber & BG business NEWS”.

Пан европейска горска сертификация в България”

Нова нормативна уредба за горите 2011г.

Връзки

Преведи

PEFCНовини
02 Април 2018 г.
СЕДМИЦАНА ГОРАТА‘2018
Уважаеми колеги и приятели лесовъди, Дами и господа, От името на УС ...
повече
02 Април 2018 г.
Редовно годишно ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БУЛПРОФОР
Уважаеми колеги, Управителния Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да В...
повече
13 Ноември 2017 г.
СЕМИНАР НА ПРАКТИКУВАЩИ ЛЕСОВЪДИ И ГОРСКИ ...
Традиционния есенен СЕМИНАР на БУЛПРОФОР ще се проведе на 23-25 ноември,...
повече

начало  |  english   
Обучения - курсове за квалификация  |  Награди на БУЛПРОФОР  |  Издания на БУЛПРОФОР  |  Горска мрежа за консултиране и предприемачество– ГИЦ  |  Система за управление на качеството в Булпрофор на база ISO 9001:2008  |  Архив /новини/  |  Форум  |  ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА СХЕМА С КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ГОРИ ПО СИСТЕМАТА PEFC  |  

СЕМИНАР НА ПРАКТИКУВАЩИ ЛЕСОВЪДИ И ГОРСКИ ПРЕДПРИЕМАЧИ-ЮНДОЛА-23-24.11.2017Г.

13.11.2017

Традиционния есенен СЕМИНАР на БУЛПРОФОР ще се проведе на 23-25 ноември, 2017 г. – четвъртък, петък и събота в учебната база на ЛТУ в кс Юндола.
Предмет на обсъждане ще бъдат следните основни теми почерпени от вашия заявен интерес:
1. "Горска педагогика" – опитът на ТП ДГС Селище в тази много популярна в Европа учебна дисциплина и възможна практика за ЧПЛ;
2. “Актуални въпроси свързани със стопанисване на горите" - ще се поставят и разискват актуални въпроси и практики, свързани с:
 Съхнене на иглолистните култури и насаждения, увеличаващо се с бързи темпове и констатирани повреди в горите; проблеми в ускореното усвояване и реализация на увредената дървесина; възможности за фирмите добиващи и търгуващи с дървесина; проблеми пред пазара на дървесина и работна ръка в горите; Необходимост от последващо залесяване, къде и как? Режими и законова рамка, реална необходимост от залесяване или изпълнение на пияр-акции?
 Контрол върху дейностите в горите-действителната ситуация- форма на рекет или на реален контрол (кой и как извършва контрол и върху кои дейности в горите, върху ЧПЛ и търговци, а държавните структури?);
 SYSTEM.IAG – Изпълнява ли реално своите функции, доколко всъщност обслужва нуждите на ИАГ и нейните структури, не се ли минимализира функцията и единствено до „контрол“ и т.нар „прозрачност“; този проект не бе ли финансиран и осъществен И за да улесни работата на всички работещи в горския сектор като дава информация за реалните дании в реално време за всички видове сечи, вкл. и инвентаризираните площи за санитарни сечи, както и реално добитите количества дървесина;
 Други наболели теми, които не липсват, както знаем и са дискусионни.


Предмет на обсъждане ще бъдат следните основни теми почерпени от вашия заявен интерес:


всички новини »

© 2018 БУЛПРОФОР. Всички права запазени.
eXTReMe Tracker
дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават