За нас

Членове

Документи

Публичен регистър на членовете на Булпрофор

ДЕБАТИ

Мрежа

Партньори

Европейски форум

Нормативи

Контакти

Структури

Проекти/Програми

Технофорест

EU Forestry/Timber & BG business NEWS”.

Пан европейска горска сертификация в България”

Нова нормативна уредба за горите 2011г.

Връзки

Преведи

PEFCНовини
02 Май 2018 г.
Информационния бюлетин за месец май на Евр...
https://cdn.flxml.eu/r-d6dfe1259300c1b0fbb29b434e07c7ae619a759ccced7497
повече
02 Април 2018 г.
СЕДМИЦАНА ГОРАТА‘2018
Уважаеми колеги и приятели лесовъди, Дами и господа, От името на УС ...
повече
02 Април 2018 г.
Редовно годишно ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БУЛПРОФОР
Уважаеми колеги, Управителния Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да В...
повече

начало  |  english   
Обучения - курсове за квалификация  |  Награди на БУЛПРОФОР  |  Издания на БУЛПРОФОР  |  Горска мрежа за консултиране и предприемачество– ГИЦ  |  Система за управление на качеството в Булпрофор на база ISO 9001:2008  |  Архив /новини/  |  Форум  |  ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА СХЕМА С КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ГОРИ ПО СИСТЕМАТА PEFC  |  

СЕМИНАР НА ПРАКТИКУВАЩИ ЛЕСОВЪДИ И ГОРСКИ ПРЕДПРИЕМАЧИ-ЮНДОЛА-23-24.11.2017Г.

13.11.2017

Традиционния есенен СЕМИНАР на БУЛПРОФОР ще се проведе на 23-25 ноември, 2017 г. – четвъртък, петък и събота в учебната база на ЛТУ в кс Юндола.
Предмет на обсъждане ще бъдат следните основни теми почерпени от вашия заявен интерес:
1. "Горска педагогика" – опитът на ТП ДГС Селище в тази много популярна в Европа учебна дисциплина и възможна практика за ЧПЛ;
2. “Актуални въпроси свързани със стопанисване на горите" - ще се поставят и разискват актуални въпроси и практики, свързани с:
 Съхнене на иглолистните култури и насаждения, увеличаващо се с бързи темпове и констатирани повреди в горите; проблеми в ускореното усвояване и реализация на увредената дървесина; възможности за фирмите добиващи и търгуващи с дървесина; проблеми пред пазара на дървесина и работна ръка в горите; Необходимост от последващо залесяване, къде и как? Режими и законова рамка, реална необходимост от залесяване или изпълнение на пияр-акции?
 Контрол върху дейностите в горите-действителната ситуация- форма на рекет или на реален контрол (кой и как извършва контрол и върху кои дейности в горите, върху ЧПЛ и търговци, а държавните структури?);
 SYSTEM.IAG – Изпълнява ли реално своите функции, доколко всъщност обслужва нуждите на ИАГ и нейните структури, не се ли минимализира функцията и единствено до „контрол“ и т.нар „прозрачност“; този проект не бе ли финансиран и осъществен И за да улесни работата на всички работещи в горския сектор като дава информация за реалните дании в реално време за всички видове сечи, вкл. и инвентаризираните площи за санитарни сечи, както и реално добитите количества дървесина;
 Други наболели теми, които не липсват, както знаем и са дискусионни.


Предмет на обсъждане ще бъдат следните основни теми почерпени от вашия заявен интерес:


всички новини »

© 2019 БУЛПРОФОР. Всички права запазени.
eXTReMe Tracker
дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават