За нас

Членове

Документи

Публичен регистър на членовете на Булпрофор

ДЕБАТИ

Мрежа

Партньори

Европейски форум

Нормативи

Контакти

Структури

Проекти/Програми

Технофорест

EU Forestry/Timber & BG business NEWS”.

Пан европейска горска сертификация в България”

Нова нормативна уредба за горите 2011г.

Връзки

Преведи

PEFCНовини
17 Април 2019 г.
РЕДОВНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА Б...
Уважаеми колеги, Управителния Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да...
повече
02 Май 2018 г.
Информационния бюлетин за месец май на Евр...
https://cdn.flxml.eu/r-d6dfe1259300c1b0fbb29b434e07c7ae619a759ccced7497
повече
02 Април 2018 г.
СЕДМИЦАНА ГОРАТА‘2018
Уважаеми колеги и приятели лесовъди, Дами и господа, От името на УС ...
повече

начало  |  english   
Обучения - курсове за квалификация  |  Награди на БУЛПРОФОР  |  Издания на БУЛПРОФОР  |  Горска мрежа за консултиране и предприемачество– ГИЦ  |  Система за управление на качеството в Булпрофор на база ISO 9001:2008  |  Архив /новини/  |  Форум  |  ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА СХЕМА С КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ГОРИ ПО СИСТЕМАТА PEFC  |  

Редовно годишно ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БУЛПРОФОР

02.04.2018

Уважаеми колеги,
Управителния Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на редовното годишно отчетно Общо Събрание на БУЛПРОФОР за 2017 год, което ще се проведе на 20 април (петък), 2018 г от 14.00 ч в зала на хот. комплекс „МАРИЦА ИЗТОК“ гр. Велинград (посока стадиона), при следния ДНЕВЕН РЕД :


1. Oтчет на УС за едногодишната дейност на сдружението от мандатния план (2017 година - 2-ра от приетия Мандатен план 2016-2018 год);
2. Приемане на финансовите отчети на сдружението за 2017 год.;
3. Утвърждаване бюджета на БУЛПРОФОР за 2018 год.
4. Утвърждаване насоки за дейността на БУЛПРОФОР през следващата 2018 година (актуализация на мандатния план (2016-2018 г.).
5. Други въпроси:
5.1. Информация за работата на наши членове (участници в работни групи към ИАГ по изменение на наредби (за сечите, за контрола и охраната, за възлагане и продажба на дървесина)
5.2. Дискусия по важни и актуални въпроси и проблеми в работата на наши членове, и на ЧПЛ изобщо;
5.3. Информация за участието в проекти, важни за организацията и сектора, в т.ч.:
- Мониторинг на изпълнението на ПРСР 2014-2020 г, (информация от CEETTAR, EK), подмерки съотносими за горите, стартирали /нестартирали, забавяне - причини;
- PEFC – изготвени БГ система за сертификация на горите, перспективи;
- други, по инициатива на членовете на БУЛПРОФОР.
5.3. Изработване и приемане на акценти / РЕЗОЛЮЦИЯ / изразяваща официална позиция на БУЛПРОФОР във връзка с актуалната ситуация в горския сектор. (по отличителен общо-секторен проблем / въпрос за поставяне, независимо от възцарилия се скептицизъм. Защото има ли нещо, което вече да не сме казвали и/или критикували, и доколко сме били чувани във времето изобщо ние от браншовите организации.)
Σ 1 ч. 40 мин. Общо /кръгло/
Кворума за събранието се брои в 14.00 часа. При липса на такъв, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и Устава, Общо събранието ще се проведе в същия ден на същото място, от 15.00 ч, при обявения тук по-горе дневен ред. Членовете на ОС на БУЛПРОФОР, които са възпрепятствани да присъстват лично на събранието, могат да използуват инструмента на упълномощаване, съгл. Чл.30, ал.2 от Устава. Писмените материали по дневния ред, са на разположение на интернет страницата: www.bulprofor.org. Регистрацията на участващите в ОС ще се извършва от 13.00 ч, в /пред заседателната зала на основната сграда на х.компл. «Марица изток».


всички новини »

© 2019 БУЛПРОФОР. Всички права запазени.
eXTReMe Tracker
дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават