За нас

Членове

Документи

Публичен регистър на членовете на Булпрофор

ДЕБАТИ

Мрежа

Партньори

Европейски форум

Нормативи

Контакти

Структури

Проекти/Програми

Технофорест

EU Forestry/Timber & BG business NEWS”.

Пан европейска горска сертификация в България”

Нова нормативна уредба за горите 2011г.

Връзки

Преведи

PEFCНовини
02 Май 2018 г.
Информационния бюлетин за месец май на Евр...
https://cdn.flxml.eu/r-d6dfe1259300c1b0fbb29b434e07c7ae619a759ccced7497
повече
02 Април 2018 г.
СЕДМИЦАНА ГОРАТА‘2018
Уважаеми колеги и приятели лесовъди, Дами и господа, От името на УС ...
повече
02 Април 2018 г.
Редовно годишно ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БУЛПРОФОР
Уважаеми колеги, Управителния Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да В...
повече

начало  |  english   
Обучения - курсове за квалификация  |  Награди на БУЛПРОФОР  |  Издания на БУЛПРОФОР  |  Горска мрежа за консултиране и предприемачество– ГИЦ  |  Система за управление на качеството в Булпрофор на база ISO 9001:2008  |  Архив /новини/  |  Форум  |  ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА СХЕМА С КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ГОРИ ПО СИСТЕМАТА PEFC  |  

Начало » Документи » Други| » Учредителни документи  | » Годишни общи събрания  | » Бюджети  | » План за действие  | » Предложения  | Други  | » Документи за ОС - 25.02.2011г.  | » Общо събрание, Контролен и Управителен съвет  | » Устав на сдружение с нестопанска цел БУЛПРОФОР, 25.02.2011г  | » Документи за ОС - 28.02.2013г.  | » ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Други

 

 


ДОКЛАД От Антоний Стефанов – Председател на УС на БУЛПРОФОР от проведена задгранична командировка в Германия
MS Word документ 72KB
"Лесовъд на годината" - условия и номинации
MS Word документ 51.5KB
Програма за семинара във Велинград - 06-07.04.2006
MS Word документ 41.5KB
Покана за участие на честване на Седмица на гората и на семинара 06-08.04.2006
MS Word документ 45KB
"Обмяна на опит с горски предприемачи от Полша и Германия"- писмо до членове на Булпрофор
MS Word документ 74.5KB
"Обмяна на опит с горски предприемачи от Полша и Германия" - Регистрационна форма
MS Word документ 32.5KB
Pro Silva Europe – Annual board meeting September 10-14, 2006 Belgium
MS Word документ 45.5KB
Съобщение за промяна във формата, времето и организацията на годишните награди "За особени заслуги в лесовъдската практика"
MS Word документ 54.5KB
Нови „Минималните цени за продажба на дървесината” съгласно Писмо No 3600-36/06.02.2009 на Председателя на ДАГ
MS Excel документ 61.5KB
Статията на инж.Антоний Стефанов в сп.”Гора” бр.3’2011 г, „Лесоустройството – предизвикателство пред съвременното горско планиране” в оригинал
PDF документ 139.82KB
Техническо предложение за участие в обществена поръчка с предмет: Актуализация на „Класификационна схема на типовете горски месторастения в Република България” и изработване на 1000 броя печатни издания"
PDF документ 146.98KB
Проект на наредба за възлагане на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост
PDF документ 470.11KB
Списък с издания на Булпрофор за поръчка
PDF документ 191.89KB
Удостоверение на Булпрофор
PDF документ 437.28KB
СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЛЕСОВЪДИ, РЕГИСТРИРАНИ В ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ НА ИАГ
Неразпознат 306.25KB
Поздравителен адрес на УС на Булпрофор по случай Седмицата на гората 2014г.
PDF документ 110.53KB
Кодове към Заповед РД-09-153 от 10.03.2015г на Министър Десислава Танева
MS Excel документ 1.65MB
© 2019 БУЛПРОФОР. Всички права запазени.
eXTReMe Tracker
дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават