За нас

Членове

Документи

Публичен регистър на членовете на Булпрофор

ДЕБАТИ

Мрежа

Партньори

Европейски форум

Нормативи

Контакти

Структури

Проекти/Програми

Технофорест

EU Forestry/Timber & BG business NEWS”.

Пан европейска горска сертификация в България”

Нова нормативна уредба за горите 2011г.

Връзки

Преведи

PEFCНовини
02 Май 2018 г.
Информационния бюлетин за месец май на Евр...
https://cdn.flxml.eu/r-d6dfe1259300c1b0fbb29b434e07c7ae619a759ccced7497
повече
02 Април 2018 г.
СЕДМИЦАНА ГОРАТА‘2018
Уважаеми колеги и приятели лесовъди, Дами и господа, От името на УС ...
повече
02 Април 2018 г.
Редовно годишно ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БУЛПРОФОР
Уважаеми колеги, Управителния Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да В...
повече

начало  |  english   
Обучения - курсове за квалификация  |  Награди на БУЛПРОФОР  |  Издания на БУЛПРОФОР  |  Горска мрежа за консултиране и предприемачество– ГИЦ  |  Система за управление на качеството в Булпрофор на база ISO 9001:2008  |  Архив /новини/  |  Форум  |  ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА СХЕМА С КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ГОРИ ПО СИСТЕМАТА PEFC  |  

Начало » Пан европейска горска сертификация в България” » Учредяване на „PEFC-BULGARIA”| » Защо ни е PEFC?  | » Пан европейски рамков горски сертификат  | » Какво е PEFC?  | » Предистория и факти за горите и свързаната с тях и с горската индустрия политика на Европейския съюз  | Учредяване на „PEFC-BULGARIA”  | » Заявление за участие в работната група за разработване на PEFC стандарта за България 

Учредяване на „PEFC-BULGARIA”

 

ЧЕСТИТО:

22.12.2010 год  беше един хубав ден за Българското горско стопанство. Преди Нова година, докато всички чакахме появата на новия Закон за горите, се учреди

PEFC-Bulgaria – Съюз за подкрепа на горската сертификация” .

На учредяването на сдружението с нестопанска цел в обществена полза присъстваха 26 учредители, в т.ч. голяма община и физически лица собственици на гори, две браншови организации – „Булпрофор” и „БКДМПБ”, фирми за услуги и за преработка на дървесни продукти, преподавтели от ЛТУ и горски професионални гимназии, физически лица – лесовъди, еколози, юристи, служители от МОСВ, РДГ, общ.администрации и др. Поздравления към учредителите и пожелания за успех на начинанието, лично поднесоха д-р инж.Меглена Плугчиева, нар.представител и доц.инж.Георги Костов, Зам.Министър на земеделието и храните. Новоизбраното ръководство е с мандат до създаването на комплекта бъгларски сертификационни документи и тяхното одобряване от PEFC-Council и от другите страни членки. Състои се от 7 души:  Председател на УС – г-н Иван Савов, Зам.Председател - доц.Васли Стипцов, Изп.Секретар – инж.Антоний Стефанов и членове: инж.Калин Симеонов, Зорница Трифонова, инж.Стефан Самаринов и инж.Йордан Тончев.

Очаквайте в скоро време специално комюнике, както и регулярно новини и материали за PEFC сертификацията в България и предстоящите стъпки в тази посока.


Писмо до г-н БИСЕР ДАЧЕВ от Инициативния комитет по учредяването на Българския ръководен орган по Пан Европейска горска сертификация „PEFC-BULGARIA”
PDF документ 839.24KB
Покана и дневен ред
PDF документ 119.53KB
Покана и дневен ред за 22.12.2010г.
PDF документ 119.53KB
Комюнике
PDF документ 66.06KB
© 2018 БУЛПРОФОР. Всички права запазени.
eXTReMe Tracker
дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават