За нас

Членове

Документи

Публичен регистър на членовете на Булпрофор

ДЕБАТИ

Мрежа

Партньори

Европейски форум

Нормативи

Контакти

Структури

Проекти/Програми

Технофорест

EU Forestry/Timber & BG business NEWS”.

Пан европейска горска сертификация в България”

Нова нормативна уредба за горите 2011г.

Връзки

Преведи

PEFCНовини
17 Април 2019 г.
РЕДОВНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА Б...
Уважаеми колеги, Управителния Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да...
повече
02 Май 2018 г.
Информационния бюлетин за месец май на Евр...
https://cdn.flxml.eu/r-d6dfe1259300c1b0fbb29b434e07c7ae619a759ccced7497
повече
02 Април 2018 г.
СЕДМИЦАНА ГОРАТА‘2018
Уважаеми колеги и приятели лесовъди, Дами и господа, От името на УС ...
повече

начало  |  english   
Обучения - курсове за квалификация  |  Награди на БУЛПРОФОР  |  Издания на БУЛПРОФОР  |  Горска мрежа за консултиране и предприемачество– ГИЦ  |  Система за управление на качеството в Булпрофор на база ISO 9001:2008  |  Архив /новини/  |  Форум  |  ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА СХЕМА С КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ГОРИ ПО СИСТЕМАТА PEFC  |  

Начало » Европейски форум » Годишна конференция на Европейския съюз на лесовъдите - 28.08-02.09.2007г. Дания| » Cochran Fellowship Program за 2010г.  | » Borlaug Fellowship Program за 2010г.  | » Семинар на ENFE, 10.12.2008г.,Дървената къща” , Брюксел  | » Семинар в Европейския парламент в Брюксел на тема „Борбата с нелегалния дърводобив: Задължение или Възможност”  | » Годишна конференция на Съюза на европейските лесовъди, 16-19.10.2008 г в гр.Гмунден, Австрия  | » FORESTPEDAGOGICS LIVE  | » Международни изложения  | Годишна конференция на Европейския съюз на лесовъдите - 28.08-02.09.2007г. Дания  | » Семинар на ENFE, 15.10.2007г., Берлин  | » Годишна конференция на ENFE-16.10.2007г. гр.Берлин  | » Годишна конференция на ENFE- 2009г. Копенхаген  | » Семинар на Европейската мрежа на горските предприемачи – ENFE, съвместно със структури на FSC, WWF и др. организации и консултантски фирми от различни европейски страни, 13 октомври 2009, Копенхаген  | » Годишна конференция на ENFE- 09.12.2008г. Брюксел  | » 2011 – Международна година на гората  | » Квалификация и обучение за дейности в горското стопанство през следващите 10 години � 3-та Международна конференция в Осиек, Австрия на 6-8.06.2011год,  | » Годишно общо събрание на ENFE, 01.10.2011 Фрайбург  | » Годишна конференция на ENFE, 26.09 -01.10.2011 Фрайбург, Германия  | » Годишна конференция на Съюза на европейските лесовъди, 14.10.2011г в гр. Лемасол  | » LIGNA - WOOD Industry Summit 2017, гр. Хановер 22-26 май, 2007 г. 

Годишна конференция на Европейския съюз на лесовъдите - 28.08-02.09.2007г. Дания

  Доклад

на представителя на БУЛПРОФОР инж.Антоний Стефанов

(със съкращения)

 В периода 29.08 – 02.09.2007 година в гр. Хернинг, Дания, се състоя Годишната конференция за 2007 год на Европейския съюз на лесовъдите. В работата на конференцията от страна на БУЛПРОФОР участва председателят на организацията инж.Антоний Стефанов. Конференцията изслуша и прие отчетите на всички членове на УС.

Приветствие към участниците поднесе Председателят на Датската организация за горско стопанство и ландшафт „DSL - Henrik Bach /служител в общинската служба по градски и крайградски паркове и гори в гр.Хернинг /Снимка 1/

Председателят H?kan Nystrand /Финландия/ отчете своята и на UEF основни дейности през изтеклата година (Снимка 2). Подробни отчети /презентации/ по ресори направиха и 3-та Зам.Председатели и останалите членове (Снимка 3; Снимка 3-1), а именно:

-          Michael Diemer /Германия/ за работата сред младежките / студентски организации на страните членки, пример за което е първото по рода си участие на студенти от горски факултети в работата на UEF конференция (студентите от Дания, Германия, Финландия и Полша – общо около 10, се изявиха като много любознателни и в редица случаи компетентни по дискутираните на семинара въпроси);

-          Niels Christiansen /Дания/ за работата по поддръжката на Интернет страницата на UEF http://www.european-foresters.org/ , както и по организацията на текущата конференция;

-          Piotr Grygier /Полша/ за връзките с други организации. Той представи резултатите от своите посещения на форуми на ENFE – мрежата на горските предприемачи в Европа (в която БУЛПРОФОР членува от 2 години), като наблегна на нуждата от по-тесни контакти между двете организации. Той даде за пример проектите в които участва ENFE, като възможност и за UEF да поема странични но много важни за горското стопанство и лесовъдите ангажименти. Той посочи изришно и нашата организация БУЛПРОФОР, като пример за успешно съвместяване на професионалното лесовъдство и горското предприемачество.

Ковчежникът Bj?rn Karlsson (Швеция) представи финансовия отчет за изтеклата година, който е положителен. (Балансовото число е кръгло 29000 Euro).

                Секретарят Marian Stoicescu /Румъния, чрез пълномостника си Мss Popa/, отчете дейността по осъществяването на професионални контакти между представители от организациите членки (например между лесовъди от България и Румъния, Хърватия и Румъния, между скандинавските страни и т.н.

                Вторият секретар Herve NEMOZ-RAJOT /Франция/ отчете като постижение издаването на вече 3 броя информационен бюлетин (електронен вестник на UEF /2 страници), което следва модната през последните години практика на редица международни организации. Той представи и нови подаръчни стоки със символа на UEF.

                Интересното в докладите/презентациите на всички членове на УС беше, че те съдържаха едновременно отчет за свършеното и план за работата през следващия период.

 

            Конференцията прие специална Декларация – Позиция на UEF по въпроса за възобновимите източници на енергия с произход от горите: „Дървесината – възобновима суровина за бъдещето” ( A position paper on renewable bioenergy from the forestsWooda regenerating raw material for the future ) - Документа поместваме отделно в оригинал.  Декларация на UEF относно възобновимите източници на енергия от горите - "Дървесината - възобновима суровина за бъдещето", en
        

Конференция на тема „Опита на страните от Европа в стопанисването на градските (и крайградски) паркове и гори” представи много интересни доклади, презентирани от представители на организациите членки на UEF и на домакините от Дания. Присъстващите лесовъди от европейските страни членки на UEF се запознаха с опита на страни като Франция, Германия, Кипър, Финландия и на Дания.

Домакините бяха поканили международно известния си учен от INSTITUTE OF FOOD AND RESOURCE ECONOMICS /University of Copenhagen - Проф. Alex Dubgaard, който презентира много интересната тема за икономическите аспекти при създаването/моделирането на съвременното околно жизнено пространство (Assessing afforestation and nature restoration projects /Оценяване на проектите за залесяване и възстановяване на околната среда). Други представители от Дания бяха практици – директорът на местната служба по „паркове и градини” в Хернинг (в Дания тези общински слувби се ползуват с изключителен авторитет!),  управителят и специалистът по ловен туризъм на най-известната и голяма частна озеленителска (и с мн.други „горски” активности) фирма в Дания „Hede Denmark и др.

                В пътуваща форма (work trip) семинарът продължи цели два дни (Снимка 4), като домакините успешно демонстрираха опита на датските специалисти в следните основни направления:

-          Възстановяване и управление на влажни зони „Skjern Enge Naturproject(Снимка 5);

-          Възстановяване на крайбрежни зони – залесяване на пясъчна територия от 16000 ха (вкл. със ситков смърч и клек, който тук достигаше размери на дърво от 3-ти ранг, до 7-8 м./Снимка 5-1), превърната в Резерват опазващ крайбрежните дюни в западното крайбрежие при фиорда „Ringkovink Fjord”/Skjern River Area (Снимка 6)

          Създаване/ моделиране и стопанисване на градски и извънградски паркови и горски територии, в т.ч. строителни елементи, различни монументи, детски площадки и др.п.(Снимка 7; Снимка 8; Снимка 9);

-          Зелено строителство / залесяване за усвояване на безплодни и/или необработваеми земеделски територии). Всички гори в Дания имат изкуствен произход, лесистоста е около 13%, най-високата надморска височина е около 100 м. Най-старата гора (в по-голямата си част с изкуствен произход) е ок.300 год. биоценоза с пробладание на бук и по-малко летен дъб „Troldeslugten og Stenghede. Този природен резерват е обявен за опазване на великолепния ландшафт и първичната гора и се управлява от държавната горска служба. Датските лесовъди имат основен приоритет да опазват и множат зеленото богатство и да се грижат за ландшафта, като и двата елемента са издигнати в култ сред датското общество като основен елемент на жизнената среда. Лесовъдите от държавната служба са и екскурзоводи, и озеленители, и пазители на природата, и учители за подрастващите, и строители на кътове за отдих и рекреация в крайградските зони, и метеоролози, и т.н...(Снимка 10; Снимка 11; Снимка 12);

-          Зелено училище за  подрастващите – организация и водене на екскурзионни летувания, лекции и уроци на открито – горска педагогика и др.п. (Снимка 13);

-          Озеленяване на дворове и междукъщни пространства в много разпространените в Дания жилищни комплекси от еднофамилни къщи от затворен тип (Снимка 14; Снимка 15).

Датските домакини организираха и работен семинар, на който разделени в групи по основни региони на Европа (общо 6), участниците трябваше да моделират сами една бъдеща крайградска зона, според предоставеното „задание”, като използуват техники, дървесни и храстови видове, гъстоти на засаждане, ансамблови конфигурации, смесване и структури присъщи за района в който живеят и специфичния си опит. Платната /”горско-озеленителски проект”/ се презентираха и бяха бурно дискутирани от всички участници (Снимка 16; Снимка 17).

 

 
Снимка 7
Неразпознат 521.25KB
Снимка 8
Неразпознат 2.98MB
Снимка 9
Неразпознат 525.94KB
Снимка 10
Неразпознат 3MB
Снимка 11
Неразпознат 3.28MB
Снимка 12
Неразпознат 3.03MB
Снимка 13
Неразпознат 3.13MB
Снимка 14
Неразпознат 3.01MB
Снимка 15
Неразпознат 3.01MB
Снимка 16
Неразпознат 2.87MB
Снимка 17
Неразпознат 3.03MB
Снимка 5-1
Неразпознат 298.96KB
Снимка 2
Неразпознат 139.58KB
Снимка 3-1
Неразпознат 155.67KB
Снимка 3
Неразпознат 298.05KB
Снимка 4
Неразпознат 399.4KB
Снимка 5
Неразпознат 337.7KB
Декларация на UEF относно възобновимите източници на енергия от горите - "Дървесината - възобновима суровина за бъдещето", en
PDF документ 26.35KB
Снимка 1
Неразпознат 251.44KB
© 2019 БУЛПРОФОР. Всички права запазени.
eXTReMe Tracker
дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават