За нас

Членове

Документи

Публичен регистър на членовете на Булпрофор

ДЕБАТИ

Мрежа

Партньори

Европейски форум

Нормативи

Контакти

Структури

Проекти/Програми

Технофорест

EU Forestry/Timber & BG business NEWS”.

Пан европейска горска сертификация в България”

Нова нормативна уредба за горите 2011г.

Връзки

Преведи

PEFCНовини
17 Април 2019 г.
РЕДОВНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА Б...
Уважаеми колеги, Управителния Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да...
повече
02 Май 2018 г.
Информационния бюлетин за месец май на Евр...
https://cdn.flxml.eu/r-d6dfe1259300c1b0fbb29b434e07c7ae619a759ccced7497
повече
02 Април 2018 г.
СЕДМИЦАНА ГОРАТА‘2018
Уважаеми колеги и приятели лесовъди, Дами и господа, От името на УС ...
повече

начало  |  english   
Обучения - курсове за квалификация  |  Награди на БУЛПРОФОР  |  Издания на БУЛПРОФОР  |  Горска мрежа за консултиране и предприемачество– ГИЦ  |  Система за управление на качеството в Булпрофор на база ISO 9001:2008  |  Архив /новини/  |  Форум  |  ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА СХЕМА С КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ГОРИ ПО СИСТЕМАТА PEFC  |  

Начало » Европейски форум » Годишна конференция на ENFE-16.10.2007г. гр.Берлин| » Cochran Fellowship Program за 2010г.  | » Borlaug Fellowship Program за 2010г.  | » Семинар на ENFE, 10.12.2008г.,Дървената къща” , Брюксел  | » Семинар в Европейския парламент в Брюксел на тема „Борбата с нелегалния дърводобив: Задължение или Възможност”  | » Годишна конференция на Съюза на европейските лесовъди, 16-19.10.2008 г в гр.Гмунден, Австрия  | » FORESTPEDAGOGICS LIVE  | » Международни изложения  | » Годишна конференция на Европейския съюз на лесовъдите - 28.08-02.09.2007г. Дания  | » Семинар на ENFE, 15.10.2007г., Берлин  | Годишна конференция на ENFE-16.10.2007г. гр.Берлин  | » Годишна конференция на ENFE- 2009г. Копенхаген  | » Семинар на Европейската мрежа на горските предприемачи – ENFE, съвместно със структури на FSC, WWF и др. организации и консултантски фирми от различни европейски страни, 13 октомври 2009, Копенхаген  | » Годишна конференция на ENFE- 09.12.2008г. Брюксел  | » 2011 – Международна година на гората  | » Квалификация и обучение за дейности в горското стопанство през следващите 10 години � 3-та Международна конференция в Осиек, Австрия на 6-8.06.2011год,  | » Годишно общо събрание на ENFE, 01.10.2011 Фрайбург  | » Годишна конференция на ENFE, 26.09 -01.10.2011 Фрайбург, Германия  | » Годишна конференция на Съюза на европейските лесовъди, 14.10.2011г в гр. Лемасол  | » LIGNA - WOOD Industry Summit 2017, гр. Хановер 22-26 май, 2007 г. 

Годишна конференция на ENFE-16.10.2007г. гр.БерлинГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ENFE

Прес-Съобщение

от

инж.Антоний Стефанов Председател на УС на БУЛПРОФОР, член на ENFE от 2005 год.

 

 

На 16.10.2007 в Берлин се състоя годишната конференция на Европейската мрежа на горските предприемачи (ENFE).  Снимка

[Организацията е призната като представителна за Европа. Tя защитава интересите на малките и средни фирми от горския сектор (предимно дърводобивни и дървопреработвателни/за първичната преработка фирми).  

В дневния ред на конференцията се обсъдиха и приеха:

-          Доклади за дейността на ENFE през изтеклия период (от Barrie Hudsonпредседател). За участието си в различни европейски проекти/програми, кръгли маси и др. форуми разказаха повечето присъстващи.

-          Изпълнението на бюджета за 2006 год. /общо приходи; 663208 € / общо разходи: 523659 € )

-          Програмата за действие през 2007/2008 год. Набеляза се участието в близки и по-далечни срещи/форуми на европейската и световна горска общност, като напр.: Министерската конференция за защита и опазване на горите MCPFE – Варшава 05-07.11.2007, участие в повечето форуми провеждащи се в Горския дом в Брюксел, където и ЕНФЕ има свой адрес, вкл. EUROFORENET /на 20.11.07/ и др.; срещите на Timber Kommittee в Женева (вкл.м.02.2008 г) и т.н. Трябва много активно да се работи след старта (вчера на семинара) за изработката на европейския стандарт за сертификация на горските предприемачи (вж.отделния материал за семинара).

-          Бюджета за 2007/2008 год. ще се отчете повишения членски внос, както и приходите/разходите по проекта COMFOR;

-          Избор на председател /за едногодишен срок беше преизбран Barrie Hudson/;

-          Избор на членове на УС / за нов 3 годишен мандат бяха преизбрани: Kees Boon-Холандия; Michael Sachse-Германия, Simo Jaakkola –Финландия/;

 

Освен тези регулярни организационни неща, по-обстойно се дискутира стратегията на ENFE през следващите години, в това число:

-          Членския внос на организациите членки. Понастоящем той е крайно недостатъчен за провеждане на множеството все по-отговорни дейности. След проведените дебати (вкл.и от наша българска страна) се прие промяна както следва: за страните големи дървопроизводители (> от 13 мил.м3/год) от 2000 на 4000 €; за средните и малки  (< 13 мил.м3/год) от 1000 на 2000 €; за новите страни членки и за изт.европ.(само от България-БУЛПРОФОР и Румъния- ASFOR) от 500 на 1000 € . Увеличението ще се направи постъпателно, а именно: за 2008 – 625€, за 2009 – 750€, за 2010 – 900€ и за 2011 и следващи – 1000€. Общият размер на приходите от членски внос , който през 2007 год. е 17000€, се предвижда през 2011 год да достигне 38000€ /при същия членски състав.  Предложиха се и варианти за участие в нови и повече международни проекти с финансиране от Европейските фондове.

Изказа се и мнение, че е контрапродуктивно да се увеличава членския внос, тъй като може би така се отблъскват някои по-малки организации и нови членове. Отговорът обаче (и подкрепата за него) беше категоричен – за да има устойчивост на организацията, трябва и членския внос да се увеличи, тъй като все пак именно той гарантира някаква минимална активност, която пък всички ние намираме, че трябва да се увеличава.

Предложиха се и конкретни стъпки за връщане на борда на стари членове – организациите от Англия, Швейцария, Чехия и др. Ръководството беше призовано и към по-активна политика към привличане на организации от нови страни, като напр. от: Испания, Португалия, Турция, Гърция, Словения, Словакия, Латвия, Литва, Украйна, Русия, Беларус.    

-          Как да се активизира работата на ЕНФЕ на ниво Европейски съюз. Изразиха се много становища как и в какви форуми с кои международнопризнати организации (представителни за определени гилдии на европейско ниво) да се активизира диалога. Напр. Много са добри взаимоотнояенията с CEPF и CEPI, но също и с някои регионални структури, както и с големи индустриални концерни (извън членовете-спонсори /специфичен статут за организацията). Разгорещено се дискутира въпроса за това как и кой да лобира в Европейската Комисия за каузата на горските предприемачи. От крайни становища за прекалената бюрократщина на Брюксел, което няма да позволи ефективна работа в полза на предприемачите („те само ще обещават, но всичко ще потъва в тяхната бюрократична мелница...”), до изцяло оптимистични мнения, като напр., че „...ние само трябва да искаме, а те са затова там, за да обръщат внимание на исканията ни”.

В крайна сметка присъстващите се обединиха в следното: Политиците от ЕП и ЕК са за политически акции /на ниво държави. Наша задача трябва да бъде да формулираме политическите действия. Ние ще подготвяме въпросите и едновременно ще предлагаме необходимите действия и възможния инструментариум за тях (така ще се избегната бюрократичните „забивания”/протакане).  Предложение на инж.Антоний Стефанов (П-л на УС на Булпрофор) се възприе с много голяма ентусиазъм, а именно: Ежегодно да се организират от ЕНФЕ срещи на представителите на организациите членски на ЕНФЕ с представители на Комисията по земеделие и гори, респ. отговорната дирекция по горско стопанство. На тези срещи-семинари или просто регулярни дискусии трябва да се представят добре формулирани тези, проблеми, предложения и пр. които  изискват особеното внимание на Комисията, както и евентуални действия, които ние експертно ще сме формулирали. Реши се първата такава среща да се организира през октомври 2008 год. в Брюксел, където ще бъде и следващата годишна конференция на ЕНФЕ.

Председателят Бари Хъдсън оповести, че организациите членки могат след предварително съгласуване със секретариата, да организират свои срещи и мероприятия в Брюксел в Европейския Горски Дом, който е широко отворен за подобни инициативи на националните организации. Той окуражи всички присъстващи да използуват този инструмент, а ако имат необходимост, могат да потърсят съдействие и от него за срещи с определени личности или организации.

-          Позицията на ЕНФЕ на Министерската конференция на 5-7.10.2007 във Варшава. Като една от 3-те НПО, заедно с CEPF и на Индустриалците, трябва да се постави въпроса „Дали и как досегашните решения на Конференцията са отразявани в националните законодателства? Как са се отразили /как са повлияли тези решения върху положението на горските предприемачи в съответните страни? Защото основна задача на MCPFE е да активизира която и да е национална организация към адекватни действия.  В тази връзка организациите бяха подканени да направят спешни проучвания в тази посока и да изпратят експресни становища на Бари Хъдсън.

-          Участие в различни проекти/програми финансирани от Европейските фондове трябва да се разшири. Вкл. трябва да се използува и инструмента LEADER, чрез която имало начин и вече са финансирани проекти на горски контрактори произвеждащи „чипс” за енергия. ЕНФЕ трябва да има свои експерти, които да консултират организациите членки по тези въпроси, може и нарочно ангажирани.....

-          Интернет страницата на ЕНФЕ трябва да разнообрази материалите и като предоставя възможност за публикуване на интересни/важни материали на организациите членки. Електронния INFO-NEWS трябва да продължи да излиза, като увеличи своя обем и честота.

-          Трябва да се мобилизираме така, че нашите членове да достигнат 15% от дърводобива в Европа.

-          Трябва по-силно да подкрепяме получаването/владеенето на бизнес-уменията на горските предприемачи и особено да държим на квалификацията на операторите (на машини и на моторни триони).

-          Съгласно Стандарта  PEFC, индикатор 4.1.2 гласи, че контракторите трябва да имат добри условия на работа и да получават добро възнаграждение за труда, който полагат (от техните възложители). Това трябва да се има впредвид от държавните структури в Полша и България, за да бъде устойчива базата на горскостопанското развитие. Същото важи и за стандарта на FSC. Той не трябва да бъде издаван при подобни неблагоприятни условия за предприемачите и за техните работници. Трябва държавните администрации в тези и други страни да стимулират процесите, защото контракторите да не се притискат до стената и да не се чувстват принудени да използуват нелегални методи на работа.

-          Контракторите и техните работници трябва да се обучават на добрите практики на управление на бизнеса (за мениджърите), както и за всички конкретни дейности, за да могат да отговарят на повишаващите се изисквания на собствениците (вкл. държавата) и на индустрията. Нивата на конпетентност трябва периодически да се проверяват. Трябва да се стимулират процесите на сертификация на горските предприемачи, за което добра основа са критериите от Наръчника за добри практики при договарянията за горскостопански дейности (ФАО-ИЛО-ЕСЕ).

 

Следващата конференция ще бъде в Брюксел през м.10.2008 год.

След 4-часова работа, Годишната конференция на ЕНФЕ беше закрита.

 


Снимка 1
Неразпознат 154.99KB
Снимка 2
Неразпознат 199.02KB
ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ENFE
MS Word документ 46KB
Снимка 3
Неразпознат 170.89KB
© 2019 БУЛПРОФОР. Всички права запазени.
eXTReMe Tracker
дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават