За нас

Членове

Документи

Публичен регистър на членовете на Булпрофор

ДЕБАТИ

Мрежа

Партньори

Европейски форум

Нормативи

Контакти

Структури

Проекти/Програми

Технофорест

EU Forestry/Timber & BG business NEWS”.

Пан европейска горска сертификация в България”

Нова нормативна уредба за горите 2011г.

Връзки

Преведи

PEFCНовини
17 Април 2019 г.
РЕДОВНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА Б...
Уважаеми колеги, Управителния Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да...
повече
02 Май 2018 г.
Информационния бюлетин за месец май на Евр...
https://cdn.flxml.eu/r-d6dfe1259300c1b0fbb29b434e07c7ae619a759ccced7497
повече
02 Април 2018 г.
СЕДМИЦАНА ГОРАТА‘2018
Уважаеми колеги и приятели лесовъди, Дами и господа, От името на УС ...
повече

начало  |  english   
Обучения - курсове за квалификация  |  Награди на БУЛПРОФОР  |  Издания на БУЛПРОФОР  |  Горска мрежа за консултиране и предприемачество– ГИЦ  |  Система за управление на качеството в Булпрофор на база ISO 9001:2008  |  Архив /новини/  |  Форум  |  ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА СХЕМА С КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ГОРИ ПО СИСТЕМАТА PEFC  |  

Начало » ДЕБАТИ » Предложения| » Споразумения-меморандуми  | Предложения  | » Позиции и становища  | » Проучвания и анализи  | » За пресата_03.2010  | » Първи организиран митинг-протест на Коалицията на браншовите организации от горския сектор против стоковата борса и за подобряване на условията за упражняване на дейности в горите  | » СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИЯ СЕКТОР-2014-2023  | » НАЦИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА ИЗДЪНКОВИТЕ ДЪБОВИ ГОРИ-08-10.11.2016Г  | » Съвещание по стопанисване на горите- 20 и 21.02.2017 г. в Старозагорски минерални бани  | » Писмa от членове  | » ВЪЗРАЖЕНИЯ  | » НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ГОРИТЕ 

Предложения


Предложения
Констатации и предложения за промени в нормативната база и някои действащи ГС практики
PDF документ 171.16KB
Предложения за мерки относно преодоляване на кризата в сектор "Гори и Горско стопанство", 20.06.2013г.
PDF документ 107.2KB
Предложения към законопроекта на независимия народен представител Мария Капон
PDF документ 104.58KB
Предложения за допълнения към Проектозаконът за ИДЗГ, внесен от г-н Пламен Моллов и г-н Расим Муса
PDF документ 185.52KB
"Изменен и допълнен вариант на СТАНОВИЩЕ с ПРЕДЛОЖЕНИЯ на БУЛПРОФОР към Проектозакона за ИДЗГ"
PDF документ 158.48KB
Предложения за изменения и допълнения на ЗГ / ПЗИДЗГ, след публичната покана от 26.06.2012 г.
PDF документ 200.63KB
ПРЕДЛОЖЕНИЕ за допълнения и изменения към внесения от МС Проектозакон за ИДЗГ
PDF документ 212.96KB
Предложение на Браншовия Алианс _Булпрофор, СГТФБ, БКДМП и КП_ за ИД по Проекта на ЗГ
PDF документ 303.56KB
Последни предложения на БУЛПРОФОР по проекта на Закон за Горите
PDF документ 94.34KB
Предложение на ДАГ за нова Наредба за реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в ГФ
PDF документ 263.61KB
Съвместно предложение на Булпрофор и НСОРБ за измемение и допълнение на ЗГ-02.2008
PDF документ 135.53KB
Обръщение и Предложения до Председателя на Държавна агенция по горите
PDF документ 115.19KB
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ДИСПРОПОРЦИИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА В ГОРСКИЯ СЕКТОР,
PDF документ 127.53KB
Предложение на браншови организации за Допълнения към Проекта за ИД на ЗГ, внесено от независими депутати
PDF документ 203.28KB
Проект на Закона за Горите внесен от група депутати в 40-то НС м. 08. 2006г.
PDF документ 708.18KB
Проектозакон за изменение и допълнение на ЗГ, внесен от група депутати-26.02.2008г.
PDF документ 200.59KB
Обобщени предложения към Проекта на ЗГ направени на Националния Горско-Стопански Семинар и ОС на БУЛПРОФОР, проведени на 24.03.2010 год.и в периода до 30.04.2010
PDF документ 399.51KB
Протестно писмо
PDF документ 290.03KB
Проектозакон за горите от 03.07.12 г, внесен от Комисията по земеделие и гори, след обсъждането на 03.07.12 г. Утре 05.07 предстои 1-во четане /приемане в КЗГ.
PDF документ 229.22KB
Предложения във връзка с проекта за изменение и допълнение на Закона за горите
Неразпознат 53.68KB
Становище на Булпрофор по Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии
Неразпознат 28.79KB
Становище на Булпрофор във веъзкас проекта наизменение на Наредбата за сечите в горите
Неразпознат 40.84KB
Становище на Булпрофор във веъзкас проекта наизменение на Наредбата за инвентаризация
Неразпознат 39.5KB
Становище на Булпрофор във веъзкас проекта наизменение на Наредбата за възлагане на дейности в горите
Неразпознат 27.09KB
Предложения за изменение на Закона за горите-06.2018г.
Предложения за изменение и допълнение на Закона за горите-06.2018г.
PDF документ 276.32KB
© 2019 БУЛПРОФОР. Всички права запазени.
eXTReMe Tracker
дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават